Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Gebiedsontwikkeling Hellendoorn

Dit project in Hellendoorn is een integrale gebiedsontwikkeling met als doel water- en natuuropgaven realiseren. Het project is uitgevoerd op twee locaties in Hellendoorn (Schuilenburgerweg en Zuidelijke Kanaaldijk). Op deze betreffende locaties zijn de agrarische activiteiten gestaakt en verplaatst (2010) naar een derde locatie in Hellendoorn (Oude Twentseweg). Op deze derde locatie is een gezonde, toekomstgerichte agrarische bedrijfsvoering mogelijk.

Omschrijving/aard van de opdracht

Het project is een integrale gebiedsontwikkeling met als doelen water- en natuuropgaven realiseren. Door de twee agrarische bedrijven in een potentieel natuurgebied te staken en door te zetten op een plek waar ruimte was voor agrarische activiteiten, ontstond er ruimte voor het omvormen van 75 hectare cultuurgrond naar natuur en water, gelegen in de EHS. Deze gronden liggen in het beekdal van de Regge en zijn van groot belang voor het verbeteren van de waterhuishouding in het gebied.

Als gevolg van het project zijn de volgende resultaten behaald:

Door het laten hermeanderen van de Regge krijgen natuurlijke rivierprocessen, zoals afkalving en sedimentatie, weer een kans. Dit is interessant voor plant en dier. Daarnaast levert het een aantrekkelijk beeld op; Het natuurlijke beeksysteem zorgt voor waterberging en voorkoming van wateroverlast; Herstellen van kwelstromen en vasthouden van gebiedseigen water, waardoor verdrogingsproblemen op de hogere gronden tot het verleden behoren.

De rol van Eelerwoude in dit project omvatte:

Opstellen visie en uitwerkingsprogramma voor water- en natuuropgaven. Inrichtingsmaatregelen en uitvoering realiseren i.s.m. waterschap, gemeente en ondernemers. Communicatie met en samenbrengen van betrokken partijen (mediator). Inrichtingsmaatregelen voor stellen en verplaatsing financieel haalbaar maken (m.b.v. beleid, subsidies en regelgeving). Projectleiding en stroomlijnen van proces.

Producten die in dit project zijn opgeleverd voor het Reggeherstel en waterbergingsproject:

Visie; uitwerkingsprogramma met ontwikkelingsplan; Natuurtoetsing; Ontwerpplannen en bestemmingsplannen; Inrichtingsplannen met inrichtingsmaatregelen; Beheerplannen met beheersmaatregelen; Voorlopig en definitief ontwerp met bestek en begroting.

 

Resultaat was een gevolg van samenwerking met volgende partijen:

Waterschap Regge en Dinkel/Gebiedscommissie Eelen & Rhaan/Gemeente Hellendoorn/Provincie Overijssel/Omwonenden en aangrenzende agrariërs.

 

Toegevoegde waarde voor de opdrachtgever:

  • Draagvlak en medewerking van gebiedspartijen voor ontwikkeling
  • Financiële drager voor verplaatsing
  • Directe begeleiding bij gebiedsontwikkeling waarbij kennis en kunde over watersystemen werd ingebracht.

Ook samen met Eelerwoude werken aan gebiedsontwikkeling?

Henk Scheven

Commercieel directeur