Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Herbestemming rijksmonumenten bij Radio Kootwijk ‘complex spel’

Okergele gebouwen met zonnepanelen op de daken en met bedrijvigheid op het gebied van management, training en coaching als bestemming: op het eerste oog zou je niet denken dat het hier over twee rijksmonumenten gaat. Toch zijn de gerestaureerde gebouwen op het voormalig zenderpark Radio Kootwijk dat wel. En dat herbestemmen was een complex spel, aldus Eelco Schurer, rentmeester NVR bij Staatsbosbeheer: “Met veel verschillende belanghebbenden en een subsidie die al bijna was afgelopen voordat het bestemmingsplan überhaupt was vastgesteld.”
Het bekendste gebouw van Radio Kootwijk – het voormalige zenderpark op de Veluwe uit de eerste helft van de vorige eeuw – is het hoofdgebouw in Amsterdamse School-stijl, ook wel gebouw A genoemd: een imposant monument waar tegenwoordig diverse evenementen plaatsvinden. Het gebouw staat op een terrein dat allang geen industriegebied meer is, maar een beschermd natuurgebied. Plompverloren in dit heidelandschap staan in totaal twintig gebouwen die al lange tijd leegstaan en die de geschiedenis vertellen van de radiotelefonie in Nederland.

Kostenneutrale exploitatie
Sinds 2009 is dit terrein van Staatsbosbeheer. “Negen van de twintig gebouwen zijn rijksmonumenten”, vertelt Schurer. “En als je die in je eigendom hebt, heb je ook een maatschappelijke verplichting om daar goed mee om te gaan. Dus je moet ervoor zorgen dat er een plan uit de grond komt en dat de exploitatie kostenneutraal wordt.”

Als locatiemanager van het terrein is Schurer aan de slag gegaan met de gebouwen, waaronder de gebouwen C en E op de Hoog Buurlose Heide: “Een van de doelen is om deze twee rijksmonumenten te restaureren en vervolgens te verhuren aan kantoren op het gebied van management, training en coaching. Dat klinkt makkelijker dan het is: het realiseren hiervan was een hele uitdaging.”

Zonnepanelen en subsidie
Zo werd een van de gebouwen al jaren verhuurd aan een bedrijf, de Droomfabriek, dat Staatsbosbeheer niet wilde wegjagen: “We wilden dat de huurder na de restauratie terug zou komen. Daarom hebben we een overeenkomst gemaakt met oog op terugkeer, waarbij de huurder de voorkeur had voor zonnepanelen op de daken. Maar hoe werkt dat bij een rijksmonument?”

Omdat de gebouwen in een Natura 2000-gebied staan en het rijksmonumenten betreft, zaten er veel partijen aan tafel: “Gemeente, provincie, huurder, aannemer, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, noem maar op. Een vrij complex spel met veel verschillende belanghebbenden. Daarnaast moesten we rekening houden met het technische aspect en de toekomstige ontwikkelingen rondom zonnepanelen.”

Een andere moeilijkheid betrof de aflopende SmpG-subsidie die door de provincie Gelderland was afgegeven voor een periode van drie jaar. “Het was ingewikkeld om het bestemmingsplan rond te krijgen, onder meer vanwege het beschermde natuurgebied waarin de rijksmonumenten liggen. Toen het plan eindelijk rond was, was de subsidie bijna afgelopen. Dus moesten we uitstel van de subsidie aanvragen.”

Samenwerking met Eelerwoude
Bij het realiseren van deze uitdagingen was een belangrijke rol weggelegd voor Eelerwoude. Zo is Machtelijn Tempelman, rentmeester NVR bij Eelerwoude, door Schurer bij het project betrokken. “Machtelijn heeft de kar getrokken bij dit project: ze zorgde ervoor dat het hele proces goed doorliep, van bestemming tot uitvoering. Zo bracht ze alle belanghebbenden samen en zorgde ze ervoor dat ze tot overeenstemming kwamen. Ook heeft ze zich beziggehouden met alle zaken rondom de aanvraag en de verlenging van de subsidie, zowel juridisch als financieel. Ze heeft het proces van A tot Z gemanaged.”

Die subsidie is uiteindelijk verlengd: “We hebben uitstel gekregen van ruim tien maanden, tot half november 2017. Binnen die maanden moet het project met betrekking tot de gebouwen C en E volledig zijn afgerond. Inmiddels is de uitvoering dan ook in volle gang: de twee gebouwen zijn gerestaureerd, de dakbedekking is gereed gemaakt en er zijn tachtig zonnepanelen geplaatst. De subsidiedeadline is onverbiddelijk, dus we moeten ‘m ook halen.”

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw project? Neem contact met ons op!

Sandra Scheggetman

Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling

Aanvragen herbestemmings-
subsidie vanaf
1 oktober 2017