Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Herontwikkeling agrarische erven

Vervallen schuren en lege stallen: steeds meer voormalig agrarische bebouwing komt leeg te staan. Met de Rood-voor-Rood-regeling (of ruimte-voor-ruimte) werden de afgelopen jaren veel oude agrarische erven getransformeerd tot nieuwe erven met andere functies. Hoe kunnen erfeigenaren aan de slag met van hun lege schuren of stallen? En hoe verloop zo’n traject? 

Achter de Rood-voor-Rood-regeling zit het idee dat landschapsontsierende agrarische bebouwing gesloopt wordt en dat nieuwe gebiedseigen bebouwing de omgeving een kwaliteitsimpuls geeft. “Nieuwe gebiedseigen woningen komen ten goede aan de kwaliteit van de omgeving”, vertelt Tije Rood, adviseur ruimtelijke ontwikkeling bij Eelerwoude. “Steeds meer overheden willen het landschap een groene kwaliteitsimpuls geven. Daarbij is maatwerk in toenemende mate belangrijk bij de transformatie van erven. Samen met de gemeentes, provincies, andere overheden en de initiatiefnemer werken wij aan deze kwaliteitsimpuls voor het landschap.”

Zo helpt Eelerwoude u
Eelerwoude is al jaren actief bij de transformatie van erven en heeft de kennis in huis om deze duurzaam en natuurbewust te ontwikkelen. “Per situatie kijken we naar wat passend is voor de locatie en de omgeving.” Daarbij is het belangrijk dat in de beginfase van het proces zo uitvoerig mogelijk de planontwikkeling op papier wordt gezet. Hoe verder, hoe beter. “Heb je dat in orde, dan kan het doorlopen van de overige procedures sneller gaan.”
Want zo’n proces begint natuurlijk met een idee. Al voordat Eelerwoude bij initiatiefnemers thuis komt voor een startgesprek wordt er gekeken naar het gemeentebeleid. Tije: “Dat geeft vertrouwen bij de initiatiefnemers en het helpt ze om een wens concreet vorm te gevenNa het startgesprek wordt een haalbaarheidsplan opgesteld, zodat de initiatiefnemers weten waar ze aan toe zijn en wat de mogelijkheden voor de ontwikkeling zijn.” Wel een idee, maar nog geen locatie? Ook daar kunnen we u mee helpen door een locatiescan uit te voeren. Dat idee wordt uitgewerkt tot een eerste plan, een principeverzoek. Dit plan wordt beoordeeld door de gemeente en volgt er een principebesluit.

Wanneer er door burgemeester en wethouders een besluit wordt genomen over het principeverzoek wordt de rest van de procedure in werking gezet. Tije: “Al met al kan zo’n traject wel twee jaar duren vanwege de hoeveelheid betrokken partijen. Denk aan de gemeente, de provincie, de architect en de aannemer. Ook spelen omwonenden, belangenverenigingen en onderzoeksbureaus een rol in het proces. ”Volgens Tije worden vanuit Eelerwoude de lijntjes in elk geval zo kort mogelijk gehouden. “Er staat een integraal team klaar dat de initiatiefnemer gedurende het proces begeleidt en dat alles wat nodig is voor planontwikkeling van A tot Z in huis heeft: planologen, ecologen, landschapsarchitecten en meer.” Die brede verzameling aan disciplines en het continu afstemmen met opdrachtgevers en bevoegd gezag zorgt ervoor dat Eelerwoude echt maatwerk kan leveren. “De ene initiatiefnemer wil namelijk zo weinig mogelijk om handen hebben, de ander wil het graag zelf doen. Wij kunnen naar de wens van de initiatiefnemer een ontwikkeling begeleiden.

Haalbaarheidsscan
Plannen realiseren betekent soms risico’s lopen, zowel wat betreft kosten als slagingskans. Daarnaast vraagt het hele proces soms een lange adem van ontwikkeling tot uitvoering. Een haalbaarheidsonderzoek geeft vroeg in het proces de verschillende kansen en bedreigingen aan, zodat u weloverwogen met uw plannen aan de slag kan. Dat bespaart u tijd, geld en energie.
Eelerwoude brengt in beeld wat de verschillende kansen en bedreigingen zijn van uw plannen en welke stappen u moet zetten om deze plannen te realiseren. Wij hebben voor u een flyer haalbaarheidsscan gemaakt waarin alle stappen worden beschreven. Download hier vrijblijvend de flyer haalbaarheidsscan en vraag gerust naar onze adviseurs om meer informatie.

Over Eelerwoude en regelingen
Door onze jarenlange ervaring met erfontwikkeling kennen onze specialisten de regelingen als geen ander. Zo kunnen ze met de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving uitkomst bieden voor ondernemers die tegen een knellend bestemmingsplan aanlopen. En in het geval van oude schuren zoeken ze kansen in bijvoorbeeld het beleid rondom Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) of, in geval van sommige gemeenten, de Rood-voor-Rood regeling. Ook bemiddelen wij voor u gronden (agrarisch of bos), erven of oude gebouwen in het buitengebied. Of zoekt u juist een terrein of gebouw om uw plan waar te maken? Laat het ons weten.

Hieronder vindt u meer informatie over diverse regelingen:

Ook aan de slag met uw erfontwikkeling? Neem vrijblijvend contact op.

Vragen?

Neem vrijblijvend contact op met een van onze rentmeesters.

Tije Rood

Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling

Download hier vrijblijvend de flyer haalbaarheidsscan. Heeft u vragen? Neemt u contact op met een van onze adviseurs via telefoonnummer 088-1471100 of via email info@eelerwoude.nl. Zij helpen u graag verder.