Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Hoe je gestructureerd een herinrichtingsplan voor plantvakken in Amsterdam opstelt

In opdracht van de gemeente Amsterdam heeft Eelerwoude eind 2016 een toekomstbestendig renovatieplan voor meer dan 150 plantvakken in stadsdeel Zuid opgesteld. Een geslaagde opdracht: in het voorjaar van 2017 gingen de eerste planten de grond in. De gemeente wilde het project een vervolg geven en klopte wederom bij Eelerwoude aan voor het opstellen van een herinrichtingsplan; in hetzelfde stadsdeel, maar voor andere plantvakken. 

‘Lessons learned’ meenemen
Net als bij fase I wordt het beplantingsplan ook in het vervolgproject (fase II) door de gemeente zelf uitgevoerd, via een aanbesteding. De ontwerpen die Eelerwoude maakt, worden dus bij een aannemer neergelegd voor realisatie. Met name richting die uitvoering kon – ten opzichte van fase I – nog een stap worden gemaakt. Zo heeft Eelerwoude dit keer de ontwerpen en kostenramingen van het beplantingsplan aangeleverd volgens het format van de opdrachtgever. Op die manier kan het project direct naar de uitvoeringsfase worden gebracht en is de gemeente meer ontzorgd. Een andere learning betreft de klimaatadaptieve, biodiverse beplanting in de plantvakken. De ervaringen van de beheerders uit fase I hierover zijn meegenomen in het beplantingsplan voor fase II. Zo is de opgestelde plantlijst met de beheerders besproken en is op basis daarvan het plan aangescherpt.

Draagvlak creëren
Tijdens overlegmomenten met de gemeente over de ontwerpen zat niet alleen de projectleider aan tafel, maar waren ook de betrokken beheerders aanwezig. Bij de vaststelling van het concept-ontwerp heeft Eelerwoude een veldronde met deze beheerders georganiseerd om per locatie het ontwerp vast te stellen. Omdat de beheerders al in de ontwerpfase betrokken waren, is er draagvlak voor de uitvoering gerealiseerd en sluiten de ontwerpen goed aan op de ervaringen die buiten door beheerders worden opgedaan.

Gebruik maken van digitale inventarisatie
Afmetingen van vakken, erfgrenzen, aanwezigheid van invasieve exoten: met de GIS Collector App konden de specifieke wensen van de gemeente eenvoudig digitaal worden geïnventariseerd en in beeld worden gebracht. Met deze nieuwe software ontstaat één bestand met alle informatie over de betreffende locaties, inclusief foto’s. Hierdoor kan helder worden gecommuniceerd met de gemeente en kan snel en eenvoudig geschakeld worden door tussentijds plattegronden.

Een integrale aanpak verzorgen, ook in het stedelijk gebied
Waar bij fase I met name landschapsarchitecten betrokken waren, besloot Eelerwoude bij dit project ook cultuurtechniekers in te schakelen met kennis en expertise in de stedelijke omgeving. Door samen te werken en gebruik te maken van elkaars kwaliteiten, kon het proces goed gestructureerd en gestuurd worden. Zo werd de omvang van het project regelmatig bijgesteld, maar was dat geen probleem: intern kon snel worden gereageerd en werd het plan eenvoudig aangepast.

Meer informatie en advies?
Neem gerust contact op met Chris Palmer, die als cultuurtechnieker en projectleider vanuit Eelerwoude bij dit project betrokken was: info@eelerwoude.nl

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw project?

Chris Palmer

Projectleider

Op de hoogte blijven van projecten als deze? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!