Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Hoe je met omgevingsmanagement PAS-opgaven realiseert

Het realiseren van de PAS-opgave voor het Natura 2000-gebied Lonnekermeer: dat is de opdracht van de provincie Overijssel voor organisatie Landschap Overijssel, de bestuurlijk trekker van deze 106 hectare natuur. Als projectleider is Rien Heerdink van Eelerwoude aangesteld, om met alle betrokken partijen een breed gedragen inrichtingsplan op te stellen.
Alle stakeholders en opgaven in beeld
De PAS-opgave in het Lonnekermeer-gebied raakt de omgeving. Er spelen veel belangen, rondom de reconstructie van de provinciale weg, ontwikkelingen op voormalig luchthaven Twenthe en op het gebied van kabels en leidingen, archeologie en van explosieven verdachte locaties. Onderzoeken naar deze factoren vormen deelprojecten op zich, en aan de projectleider de taak om al deze complexe opgaven binnen één project te beheersen. Inmiddels zijn al deze onderzoeken uitgevoerd en is het inrichtingsplan definitief.

Zorgen voor één aanspreekpunt en open communicatie
Van bestuurlijk tot ambtelijk niveau, van omwonenden tot recreanten: er zijn veel partijen bij dit project betrokken. Het is belangrijk dat de communicatie consistent is en dat het projectteam goed benaderbaar is. Vanuit zijn rol als projectleider is Rien Heerdink dan ook het centrale aanspreekpunt van dit project geworden. Hij geeft onder andere interviews aan diverse media en verzorgt nieuwsbrieven voor de grondeigenaren, ondernemers, bewoners, omwonenden en projectpartners.

Betrokken partijen meekrijgen
Het projectteam heeft in goede samenwerking een plan opgesteld waar alle partners achterstaan, zoals LTO, de gemeentes Enschede en Dinkelland, waterschap Vechtstromen, Landschap Overijssel en de provincie Overijssel. Daarnaast is het projectteam continu in gesprek gebleven met alle stakeholders, om ook bij hen draagvlak te creëren. Maatregelen voor natuurherstel raken immers vaak aangrenzende percelen, ook in dit geval. Daarom is het van belang om met de aanliggende grondeigenaren tot passende oplossingen te komen.

De samenwerking opzoeken
Omdat Heerdink ervaring als projectleider heeft en over een breed netwerk beschikt, heeft hij tijdens dit project snel kunnen schakelen met diverse disciplines. Niet alleen binnen Eelerwoude, maar ook bij andere partijen. Door op de juiste momenten de juiste disciplines en deskundigheid bij het project te betrekken, is het plan snel én grondig tot stand gekomen. Alle belangen zijn samengebracht tot een gedragen geheel.

Meer informatie en advies?
Neem gerust contact op met Rien Heerdink, die als projectleider bij Landschap Overijssel aanspreekpunt voor dit project is: info@eelerwoude.nl.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw project?