Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Eelerwoude heeft unieke expertise op het gebied van verwerking van vrijkomende bagger in natuurgebieden. En dat is interessant voor natuurorganisaties en waterschappen. ‘De één heeft een probleem, en de ander een oplossing’, aldus Leon Feiken, adviseur natuurtechniek bij Eelerwoude. ‘Als partijen willen samenwerken kunnen zij werk met werk maken’, geeft hij aan. Daarmee wordt flink op kosten bespaard.Integraal baggeren noemt Feiken deze aanpak. Hij geeft een mooi voorbeeld uit West-Overijssel.

Vrijkomende bagger verwerken

In laagveenmoerassen wordt gebaggerd. Eelerwoude is betrokken bij meerdere projecten waar vrijkomende bagger werd verwerkt. Bijvoorbeeld in de Wieden, de Weerribben, de Ankeveense en de Nieuwkoopse Plassen. Onze specialisten natuurtechniek weten waar ze over praten,. Leon Feiken: “De juiste kennis en ervaring is van groot belang. Bijvoorbeeld alleen al om te bepalen hoeveel natte bagger vrijkomt, hoeveel na indroging zal overblijven,  en op welke manier het verwerkt moet worden. Dat bepaalt het succes”.

Samenwerking


Aanleg-vooroevers-Beulakerwijde_projecten_eelerwoude
In Giethoorn ontstond een mooie samenwerking tussen Natuurmonumenten, waterschap, aannemer en Eelerwoude. Natuurmonumenten vormde een perceel landbouwgrond om tot moerasvogelzone, en Waterschap Reest en Wieden legde kades aan.  Eelerwoude bevorderde als procesbegeleider de samenwerking tussen de partijen. Natuurmonumenten vond een voordelige bestemming voor de vrijkomende grond. Het Waterschap kon de kades laten aanleggen tegen veel minder kosten dan vooraf begroot. De aannemer hield er een mooi stuk meerwerk aan over. Vermeldenswaardig is verder dat door samenvoeging van twee projecten een forse  milieuwinst is behaald. De grondbewegingen konden immers beperkt blijven. Daardoor was er minder CO2-uitstoot. Daarnaast was er ook veel minder overleg nodig.

Vernieuwend


Partijen zijn zich er vaak niet van bewust welke mogelijkheden samenwerking geeft. Feiken: ‘Het gaat om het samenbrengen van vraag en aanbod. De ene partij moet bagger kwijt en heeft het probleem. De andere partij heeft de oplossing, maar kent doorgaans de mogelijkheden van bagger niet. Samenwerking ligt zo voor de hand, maar wordt desondanks over het hoofd gezien.”

Eelerwoude kan als procesbegeleider partijen tot elkaar brengen en een gezamenlijk project realiseren. Daarnaast heeft het ingenieursbureau alle mogelijke expertise in huis om te kunnen adviseren over het inrichtingsvraagstuk en de aanvraag van vergunningen.

Voor het slagen van dit soort projecten is specifieke kennis en ervaring over natuurtechniek en waterbouw een vereiste. Bijvoorbeeld over de inzet van technische hulpmiddelen als een persleiding, of de inrichting van een locatie met natuurlijke beschoeiing en waterdoorlatend doek. Maar ook de inzet en mogelijkheden van specifieke machines die geschikt zijn voor baggerwerkzaamheden in de natuur en in op te schonen vaarwegen. En uiteraard het kunnen inschatten van de hoeveelheden vrijkomende en te verwerken bagger. Voor dit soort projecten een bron van onzekerheid, die Eelerwoude kan wegnemen.

Projecten koppelen en kennis delen

Aanleg-vooroevers-Beulakerwijde_projecten_eelerwoude3Belangrijk voorwaarde voor een succesvol verloop van een project is dat mensen uit verschillende disciplines niet los van elkaar opereren. De specialisten  natuurtechniek trekken samen op met de ecologen, beheerders en ontwerpers van Eelerwoude. Uiteraard ook met de opdrachtgever, die specifieke kennis van het gebied heeft. Het koppelen van projecten levert opdrachtgevers een forse kostenbesparing op, en komt uiteindelijk ten goede aan natuur, veiligheid, recreatie, plezier- en beroepsvaart.

Wilt u meer informatie over deze succesvolle aanpak?

Leon Feiken

Adviseur Cultuurtechniek