Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Is een zonnepark voor u het verdienmodel?

Nederland heeft een grote ambitie als het gaat om de transitie naar duurzame energiebronnen. In 2050 moet de opgewekte energie nagenoeg geheel duurzaam zijn. Daar zijn veel bronnen voor beschikbaar zoals water, wind en zon. Door de gunstige regelingen vanuit de overheid, de gegarandeerde opbrengsten en de steeds efficiëntere zonnepanelen zijn zonneparken een interessant verdienmodel. Het aantal lokale initiatieven, het aantal ontwikkelaars en dus ook de behoefte aan geschikte locaties groeien hard. Grondeigenaren worden steeds vaker actief benaderd door ontwikkelaars van zonneparken. Maar is een zonnepark wel interessant?

 

Zonnepark als verdienmodel

Een zonnepark levert duurzame energie en die heeft Nederland natuurlijk hard nodig. Maar een zonnepark kan ook een interessante manier zijn om extra inkomsten te genereren. Zo levert een zonnepark doorgaans een veelvoud op van de gebruikelijke pacht en kan het een antwoord zijn op agrarisch minder rendabele gronden. De jaarlijkse inkomsten vanuit een zonnepark biedt een grondeigenaar de financiële ruimte om bijvoorbeeld agrarisch aantrekkelijkere grond te kopen of te pachten, een verbouwing te realiseren, of om de continuïteit van de onderneming te waarborgen. Voor een goed inzicht in de financiële effecten van een zonnepark op uw situatie of bedrijfsvoering is het raadzaam om in gesprek te gaan met een financieel adviseur/ accountant.

Een zonnepark ontwikkelen is een complex proces. Daarnaast kan de ontwikkeling weerstand oproepen bij omwonenden. Een goede voorbereiding, het voeren van het juiste gesprek en een gedegen proces zijn dus essentieel!

 

Waarom Eelerwoude inschakelen?

Zowel ontwikkelaars als grondeigenaren weten de weg naar Eelerwoude steeds vaker te vinden voor het ontwikkelen van zonneparken. De afgelopen jaren hebben wij ruime ervaring opgedaan in het ontwikkelen, inrichten en de procesbegeleiding van een zonnepark.

Onze ervaringen hebben ertoe geleid dat wij meer nadruk zijn gaan leggen op een inrichting die is afgestemd op de landschappelijke inpassing en de natuurwaarden. Dit is niet alleen belangrijk voor de omwonenden, maar ook voor de bodemkwaliteit en biodiversiteit. Daarnaast hebben wij uitgebreide mogelijkheden ontwikkeld voor een gevarieerde beplanting van het zonnepark. Door onze zorgvuldige benadering van de locatie, invulling en draagvlak zorgen wij samen met de belanghebbenden voor maatwerkoplossingen.

 

Veelgestelde vragen

Eelerwoude adviseert en begeleidt u tijdens het gehele proces. Van rentmeesters bij de keuze voor het juiste verdienmodel, landschapsarchitecten met verstand van het landschap tot omgevings- en gebiedsmanagers die met uiteenlopende belangen kunnen omgaan. Wanneer u een zonnepark overweegt is het van belang om de mogelijkheden goed op een rij te zetten. Daarom hebben wij een download met “Veelgesteldevragen zonneparken”. Heeft u vragen neem dan vrijblijvend contact op met Sijtse Jan Roeters via e-mail info@eelerwoude.nl of via telefoonnummer 0547-263515.

Wilt u de mogelijkheden voor uw locatie verkennen? Neem dan vrijblijvend contact op voor een verkennend gesprek.

Sijtse Jan Roeters

Download: veelgestelde vragen over een zonnepark


Ontwerp zuidzijde Zonnepark Midden-Groningen af


 

Wilt u meer weten duurzame energie in het landschap?