Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Kaart voor Heelsums Beekdal brengt gezamenlijk beleid en gebiedskwaliteiten in beeld

Het Heelsums Beekdal vormt de verbinding tussen de rand van de Veluwe en de uiterwaarden van Renkum en Doorwerth. Het is een gebied met een bijzondere historie, diverse landschappen en een belangrijke recreatieve functie. Er was echter geen gezamenlijk en gedragen beeld van het beekdal, terwijl er wel veel ontwikkelingen op stapel staan. Daarom kreeg Eelerwoude de opdracht om – vanuit het bestaande beleid – een product te maken waarin de visie en ontwikkelingsrichting van het Heelsums Beekdal zichtbaar wordt. Het resultaat is een goed ontvangen visiekaart van het gebied. Projectmanager Tallien Fokkema vertelt wat er bij dit project goed gelukt is.

Alle belangen samengevat
Rondom de Heelsumse Beek werken verschillende partijen aan het beheer en de ontwikkeling van de beek en het beekdal. Er bestaan dus vele beleidsdocumenten en rapporten, waaruit eerst de gezamenlijke uitgangspunten gekristalliseerd moesten worden. Tallien Fokkema: “We hebben stap voor stap alle punten uit de documenten en visies doorgenomen om te kijken naar de overeenkomsten, verschillen en soms zelfs overbodige of achterhaalde zaken. Dat was niet alleen bureauwerk, maar er waren ook sessies met vertegenwoordigers van alle betrokken organisaties. Een heel belangrijk onderdeel, want deze levendige discussies leidden uiteindelijk tot een document waarin de kern van alle belangen en uitgangspunten samengevat is.”

Breed gedragen visie
Volgens Fokkema was het hierbij ontzettend belangrijk om continu alle partijen bij het proces te blijven betrekken, zodat niemand zich gepasseerd voelt: “Door onafhankelijk te blijven, de juiste vragen te stellen en steeds te controleren of alle organisaties het eens zijn met het document, hebben we het proces in goede banen geleid. Na drie maanden lag er een visie die gedragen werd door alle opdrachtgevers. Er is een coherent beeld ontstaan van een toekomstgerichte beek en alle organisaties kunnen nu een adequaat antwoord geven op vragen vanuit het veld.

Een mooi, tastbaar product
Deel twee van de opdracht was om de gezamenlijke visie weer te geven in een tastbaar en mooi product, dat ook als publieksproduct kan dienen. Fokkema: “Onze landschapsarchitect Frank Fähnrich heeft handen en voeten gegeven aan de gezamenlijke uitgangspunten en wensen en eisen vanuit het beleid. Het resultaat is een grote kaart met een prachtige weergave van de kwaliteiten en ontwikkelingsrichting van het landschap. We merken dat de kaart een goede ‘praatplaat’ is op ieder niveau: van waterschapbestuur tot burger.”

Interne samenwerking
Bij de realisatie van dit project kwamen veel disciplines van Eelerwoude samen, van landschapsarchitect tot eco(hydro)loog. Fokkema: “Behalve dat de interne samenwerking uitstekend is verlopen, is ook de intrinsieke betrokkenheid van collega’s die rondom de beek wonen en recreëren, opvallend. Toevallig is, dat er ook verschillende landgoederen in het beekdal zijn waar wij het rentmeesterschap voor verzorgen. Zo is het plaatje rond en het resultaat is een compleet product, waarin de passie en kracht van Eelerwoude goed tot hun recht komen.”

Meer weten over de mogelijkheden voor uw project?

Tallien Fokkema

Procesmanager