Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Kansen voor biodiversiteit in beeld met soortenatlas voor gemeente Bronckhorst

Waar op wereldschaal ongeveer 70 procent van de oorspronkelijke biodiversiteit behouden is gebleven, is in Nederland nog maar 15 procent van de oorspronkelijke biodiversiteit over. Gelukkig wordt het belang van biodiversiteit meer en meer ingezien. Zo ook in de gemeente Bronckhorst, waar het herstel van de biodiversiteit een belangrijk onderdeel van het beleid is. Onderdeel van het gemeentelijk biodiversiteitsplan is dan ook het opstellen van een soortenatlas, waarvoor de hulp van Eelerwoude is ingeschakeld.

De soortenatlas geeft inzicht in de huidige situatie van de biodiversiteit in de gemeente, en in kansen waar biodiversiteit te verbeteren is. Op basis van literatuur- en veldonderzoek zijn diverse leefgebieden en verspreidingsgegevens van gidssoorten in beeld gebracht. “Waar mogelijk hebben we hierbij verbanden gelegd met het gevoerde beheer”, vertelt ecoloog Gerard Lubbers. “En we hebben kansen benoemd voor het behouden en ontwikkelen van de biodiversiteit. Hiervoor hebben we een aantal kansrijke plekken uitgewerkt in concrete voorbeelden.”

Benadering vanuit de gidssoorten
Uitgangspunt tijdens dit project waren de gidssoorten: karakteristieke soorten die een bepaalde natuurkwaliteit indiceren. Voor de verschillende leefgebieden in de gemeente – zoals lanen en bosjes, watergangen en bermen – zijn deze soorten geselecteerd. “Denk hierbij aan de patrijs, putter, steenuil en het oranjetipje: soorten die al in de gebieden voorkomen en die eenvoudig te monitoren zijn”, zegt Lubbers. “We hebben de huidige natuurkwaliteit én de meest kansrijke gebieden in beeld gebracht. Vanuit die hotspots (kerngebieden van de gidssoorten) zijn we verder gaan werken, dus vanuit een gebied mét biodiversiteit in plaats van zonder.”

Concrete kansenkaart voor korte termijn
Door deze leefgebieden uit te breiden en met elkaar te verbinden worden ze weer aantrekkelijk voor andere soorten. “We hebben bepaald waar kansen liggen om de biodiversiteit te verbeteren. Zo hebben we gekeken naar mogelijkheden om het beheer te verbeteren en hebben we kaarten gemaakt met kansrijke locaties”, aldus Lubbers. “Wat de korte termijn betreft, zijn er diverse quick wins te behalen. Denk aan het aanleggen van bloemrijke weides en bermen, met ruimte voor vlinders én met informatieborden voor inwoners. Zulke snelle successen zijn noodzakelijk om iedereen te enthousiasmeren.”

Trends en kansen voor lange termijn
Naast de maatregelen voor de korte termijn maakt de soortenatlas ook duidelijk op welke locaties kansen liggen voor de toekomst. Hierbij zijn trends als klimaatadaptatie en de transitie in de landbouwsector meegenomen. Lubbers: “Bronckhorst is een landelijke gemeente met veel grond die niet van de gemeente is. Met de soortenatlas kan de gemeente een landeigenaar – bijvoorbeeld een nieuwe agrariër – concreet benaderen met een kansrijke actie. Zoals het aanplanten van een bosplantsoen of het herstellen van singels en houtwallen.”

Praktisch uitvoerbaar: eerste resultaten
Samenwerking met alle betrokken partijen is hierbij essentieel volgens Lubbers: “In de gemeente Bronckhorst staan veel neuzen dezelfde kant op. Niet alleen binnen de gemeente, ook in de agrarische hoek en bij aannemers en inwoners. Daar komt bij dat de soortenatlas concrete acties bevat, waarmee je direct kunt beginnen. Ook al is het gemeentelijk biodiversiteitsplan nog niet gereed, de eerste veranderingen zijn al in gang gezet. Zo is op een aantal gazons rond kernen ander beheer uitgevoerd (verschralingsbeheer gericht op meer kruiden) en vliegen soorten als icarusblauwtje en hooibeestje er nu volop rond. Dat is mooi om te zien: als wij ons best doen, is de natuur heel flexibel.”

Benieuwd naar de kansen voor biodiversiteit in uw project of gemeente?