Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Kansen in beeld voor herstel biodiversiteit

In Nederland is slechts 15 procent van de oorspronkelijke plant-en diersoorten behouden. Dat is een verontrustend beeld, maar gelukkig wordt het belang van biodiversiteit steeds meer ingezien. Zoals bij de gemeente Bronckhorst, waar herstel van de biodiversiteit hoog op de beleidsagenda staat. Wij stelden hiervoor een soortenatlas op als onderdeel van het gemeentelijk biodiversiteitsplan.

Wat is een soortenatlas?
Een soortenatlas geeft een beeld van de bestaande biodiversiteit en hoe deze te verbeteren valt. Dit wordt duidelijk door verschillende leefgebieden en verspreidingsgegevens van planten-en diersoorten in kaart te brengen. Ook geeft de atlas concrete voorbeelden voor het behoud en de ontwikkeling van de biodiversiteit op kansrijke locaties.

Gemeente Bronckhorst
Het project van de gemeente Bronckhorst is benaderd vanuit de gidssoorten. Dit zijn karakteristieke plant- en diersoorten die een bepaalde natuurkwaliteit aangeven. De bestaande natuurkwaliteit én de meest kansrijke gebieden in de gemeente zijn in beeld gebracht.

Op basis hiervan zijn voorstellen gedaan voor snelle successen, zoals het aanleggen van bloemrijke weides en bermen waar vlinders de ruimte krijgen, met informatieborden voor inwoners. Ook zijn er in de soortenatlas adviezen opgenomen voor de toekomst, waarbij rekening wordt gehouden met de aanpassing aan het veranderende klimaat en een duurzamere landbouw.

De eerste veranderingen zijn in gang gezet, dat is te danken aan een goede samenwerking tussen beleidsmakers, de agrarische sector, aannemers en inwoners. Concrete actiepunten uit de soortenatlas zijn doorgevoerd. Denk aan het aanpassen van het beheer op gazons waardoor vlindersoorten als het icarusblauwtje en het hooibeestje er nu volop rondvliegen. Mooi om te zien, dat we op deze manier de natuur de ruimte kunnen geven.

Benieuwd naar de kansen voor biodiversiteit in uw project of gemeente?