Ontwikkelen in Overijssel: geldt Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving?

Gaat u in het buitengebied in Overijssel ontwikkelen? Meestal geldt dan de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO). Wat deze regeling inhoudt en hoe u hiermee omgaat? De antwoorden vindt u op deze pagina en bij Eelerwoude.

Achtergrondinfo Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO)
Breidt u een boerderij, recreatie- of ander terrein in Overijssel uit? Of start u met ontwikkelen hiervan? In deze en andere gevallen (zie ook kader) moet u ook de groene omgeving een kwaliteitsimpuls geven, KGO dus.

Wat is Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO)?
Voor de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving vraagt de provincie u te investeren in de kwaliteit van de omgeving rondom uw locatie. Dit heet kwaliteitsprestatie. Overijssel ziet graag evenwicht tussen ontwikkelingsruimte en kwaliteitsprestaties.

Wanneer Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO)?
Hoe weet u of de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving geldt? En of u kwaliteitsprestaties moet leveren voor deze KGO? Meestal is dit bij:

  • Nieuwe landgoederen
  • Rood voor Rood regeling
  • Nieuwe vestiging of uitbreiding van verblijfsrecreatie (zie bedrijfsnatuurplan), agrarische en niet-agrarische bedrijven
  • Nieuw functies bij Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB)

KGO in de praktijk
Soms is het genoeg als u een basisinspanning levert: de totale ontwikkeling goed inpassen in de omgeving. Is dat niet genoeg? Dan geldt de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving en moet u nog extra kwaliteitsprestaties leveren (zie kader). Valt uw gebied daarnaast binnen de EHS? Lees dan ook welke regels gelden binnen die Ecologische Hoofdstructuur.

Criteria Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO)
De provincie zoekt naar balans op drie punten:

  • past de ontwikkeling bij het karakter van het gebied?
  • hoe groot zijn de plannen en de impact op de omgeving?
  • hebben de plannen eigen of ook maatschappelijk belang?

Balans krijgen bij Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO)
Hoe krijgt u balans in uw ontwikkelplannen binnen KGO? Eelerwoude helpt u graag bij het vinden en houden van die balans.

Uw plannen en de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO) in balans? Kies voor Eelerwoude

Wilt u meer weten over deze regeling?