Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Kwaliteitsverbetering Landschap op Nemerode

De initiatiefnemer van Plan Nemerode is in bezit van een woonboerderij op ruim 7 hectare landbouwgrond in de gemeente Haaren. Om de potentie van de plek optimaal te benutten en optimaal van het terrein te kunnen genieten had hij een plan gemaakt. De bestaande woning moest daarvoor worden gesloopt en centraal op het terrein zou een nieuwe woning moeten verrijzen met een inhoud van maximaal 4000 m3. Eelerwoude stond voor de uitdaging zijn plannen mogelijk te maken.

Kwaliteitsverbetering landschap

De provinciale beleidsregel kwaliteitsverbetering landschap biedt particulieren in het buitengebied verruimde ontwikkelmogelijkheden als daar een toetsbare tegenprestatie in de ruimtelijke kwaliteit tegenover staat. In nauw overleg met gemeente en waterschap heeft Eelerwoude een plan opgesteld om als tegenprestatie invulling te geven aan de realisatie van een natte EVZ langs de Ruijsbossche waterloop, die aan het plangebied grenst.

Door een vergraving van oevers, realisatie van een grote poel, natuurvriendelijke inrichting en bestemming tot natuur werd een investering gedaan die in verhouding staat tot de ontwikkelmogelijkheden die werden gevraagd. Uit kostenramingen bleek deze ingreep ruim voldoende omvang als vereiste investering in de ruimtelijke kwaliteit.

Een intensieve samenwerking

Door een intensieve samenwerking van de planoloog, landschapsontwerp, ecoloog en cultuurtechnieker is een pakket aan inrichtingsmaatregelen opgesteld, dat naadloos aansluit bij de landschappelijke en ecologische karakteristiek van het plangebied. Eelerwoude begeleidde het planproces van allereerste idee tot uitvoering en stelde daarvoor bestemmingsplan, VO, DO, vergunningen en bestek op. De inrichting van het plangebied en de ecologische verbindingszone is inmiddels afgerond.

Samen kijken hoe wij uw landschapskwaliteit kunnen verbeteren?

Mark Elshof

Adviseur Ruimtelijke Ordening