Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Landschapsarchitect Esther werkte mee aan Regio van de Toekomst: ‘De Veluwe kan dé zoetwaterbron van Nederland zijn’

Klimaatverandering, de energietransitie, circulaire economie, bereikbaarheid en woningbouw: diverse opgaven die Nederland de komende decennia flink veranderen. Daarom stelt de Rijksoverheid de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) op; een langetermijnvisie op de toekomst en ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland. Met het initiatief ‘Regio van de Toekomst’ is door 4 regio’s – vanuit hun perspectief – naar deze opgaven gekeken. Onze landschapsarchitect Esther van der Tuin heeft hieraan meegewerkt. Wat is de bijdrage en visie van haar regioteam?

“Toen dit initiatief startte, woonde ik in Arnhem, onderdeel van 1 van de 4 regio’s”, vertelt Van der Tuin. “De Beroepsvereniging Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen (BNSP) en de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur (NVTL) nodigden experts uit het vakgebied uit om op vrijwillige basis een bijdrage te leveren en na te denken over de toekomst van onze regio’s. Dat leek me een mooie uitdaging.”

 4 regio’s, 4 ruimtelijke opgaven
Iedere regio deed ontwerpend onderzoek naar een eigen ruimtelijke opgave. Zo keek het team van de regio Den Haag-Rotterdam naar de duurzame economie, lag de focus voor de regio Eemsdelta-Waddenkust op de klimaatneutrale samenleving en nam het team van regio Flevoland de mogelijkheden voor een waardevolle leefomgeving onder de loep. Van der Tuin werkte mee in regio Arnhem-Nijmegen-Foodvalley: “Ons thema was de bereikbare woon- en werkomgeving: hoe combineer je slimme mobiliteit en verstedelijkingsdruk?”

Samen met ontwerpers en onderzoekers van uiteenlopende partijen als TNO, FABRICations, BVR, SAB en DTNP ging Van der Tuin om tafel om aan de regiovisie te werken. “Al snel kwamen we erachter dat onze regio geen geheel vormt: Arnhem, Nijmegen en Foodvalley zijn 3 verschillende gebieden met veel verschillende kwaliteiten. Al die kwaliteiten kunnen beter benut worden, daar liggen volop kansen. Dat was dan ook de manier waarop we naar onze regio wilden kijken, en niet enkel als overloopgebied voor de woningdruk in de Randstad.”

Kennis als economische drager
Die gedachtegang leverde een nieuw economisch ‘acquisitieprofiel’ op voor de regio. “We hebben geconstateerd dat 2 belangrijke kennisinstellingen in de regio – Wageningen University & Research en de Radboud Universiteit in Nijmegen – niet optimaal van elkaar profiteren. Ze liggen vrij ver uit elkaar, letterlijk. Met een snelle OV-verbinding én een proeftuin halverwege beide steden kun je een sterker samenwerkingsverband creëren.”

Het al bestaande netwerk van ondernemers, bedrijven en mbo- en hbo-scholen in de regio kan hier vervolgens op aanhaken en meewerken aan alle ontwikkelingen: “Zodat er uitwisseling ontstaat tussen kennis en praktijk. Dat levert weer banen op, en zo vormt een betere samenwerking een sterkere economische drager voor de regio.”

De Veluwe als zoetwaterbron
Een andere bevinding gaat over het profileren van de regio als dé zoetwaterbron van Nederland. “Met de blik op 2060 zijn we erachter gekomen dat de Veluwe voldoende capaciteit heeft om heel Nederland in de toekomst van zoet water te voorzien”, legt Van der Tuin uit. “Dat betekent dat de Veluwe flink op de schop zou gaan: bossen verdunnen om water te infiltreren.”

Dat klinkt misschien drastisch, maar water wordt in de toekomst een steeds kostbaarder product: “Zelfs in Nederland hebben we de afgelopen zomer gezien dat voldoende zoetwater niet vanzelfsprekend is. Het nadenken over de rol van de Veluwe als drinkwaterbron is dan ook niet zo vreemd. Daarnaast kan het anders inrichten van de Veluwe zorgen voor nieuwe recreatiemogelijkheden, betere woonmilieus op de flanken, meer diversiteit in de natuur en minder kans op bosbranden.”

Geen subtiele visie
Het team heeft er dus geen subtiel verhaal van gemaakt: “Zo wilden we het ook insteken: we wilden prikkelen, om anders te kijken naar de regio Arnhem-Nijmegen-Foodvalley en de toekomst ervan. Want deze regio is een bijzondere en belangrijke regio, met veel verschillende kwaliteiten en mogelijkheden, op ruimtelijk én economisch vlak.”

Inmiddels is deze visie opgeleverd en gepresenteerd, samen met die van de andere 3 regio’s. Vervolgens wordt de NOVI vastgesteld, waarna deze in de praktijk gebracht gaat worden. “De visie voor de regio Arnhem-Nijmegen-Foodvalley is een mooie opgave geworden, die ik ook weer kan meenemen naar mijn werk bij Eelerwoude.”

Wilt u meer weten over onze landschapsarchitecten?