Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Natuurinclusief inrichten: verder kijken dan gebouwen voor meer biodiversiteit

Natuurinclusief bouwen is bezig aan een grote opmars: in steeds meer bouw- en renovatietrajecten wordt rekening gehouden met de lokale fauna. Dat is gunstig, maar er moet daarbij ook grondig naar de leefomgeving gekeken worden. Door deze ook natuurinclusief in te richten, worden wijken groener, klimaatbestendiger én vaak ook een stuk mooier. Eelerwoude-ecoloog Gerard Lubbers vertelt meer over dit onderwerp.

“De verbinding tussen mensen, gebouwen en natuur is in mijn optiek heel belangrijk: daarom spreek ik ook liever niet van natuurinclusief bouwen, maar over natuurinclusief inrichten,” begint Gerard zijn verhaal. Bij natuurinclusief bouwen wordt er bij de bouw of renovatie rekening gehouden met de dieren in een gebied, door bijvoorbeeld inbouwstenen voor vogels en vleermuizen toe te passen, stootvoegen open te houden en ruimte te maken onder dakpannen voor nesten. Een natuurinclusieve inrichting betekent dat er niet alleen naar de bouwkundige elementen gekeken wordt, maar ook naar het gebied eromheen, door meer biodiversiteit in te passen. Gerard: “En dat is eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld. Als je denkt: ‘goh, wat is het hier mooi’, omdat er bijvoorbeeld veel bloemen bloeien en verschillende bomen staan, dan zit het vaak voor de dieren ook wel goed.”

5 V’s als richtlijn
Gerard: “Om meer rekening te houden met de natuur, is de leefomgeving is ook heel belangrijk. Er kunnen nog zoveel nestelplaatsen zijn voor mussen, als er niets te eten is, blijven ze alsnog weg. Dus dat betekent niet alleen kijken naar de bouw, maar ook naar de hoeveelheid groen in de wijk. Ik ga altijd uit van de 5 V’s: verblijfplaatsen, voedsel, veiligheid, verbinding en variatie. Diverse soorten planten en bloemen, een veilige verbinding tussen groene plekken in een wijk of stad en genoeg plekken om voedsel te vinden. Daarin kan de gemeente vaak ook een belangrijke rol spelen door ander groenbeheer.”

Alles onder één dak
Eelerwoude heeft inmiddels veel ervaring met natuurinclusief bouwen en inrichten en kan woningstichtingen, projectontwikkelaars en andere bouwers veel werk uit handen nemen. Gerard: “Bij Eelerwoude hebben we een overzicht van alle mogelijkheden. En bovendien hebben we alle disciplines in huis. Als ecoloog weet ik alles over de fauna in een gebied, planologen kennen de weg door alle wet- en regelgeving en daar kunnen de landschapsarchitecten vervolgens een passend ontwerp en advies bij geven.”

Soortmanagementplan werkt makkelijker
Het opstellen van een soortmanagementplan (SMP) kan, zeker bij grootschalige projecten, een mooie eerste stap zijn. Gerard: “Bij het opstellen van een SMP brengen we vooraf de populaties in een groter gebied in kaart en kijken naar de verwachte projectontwikkelingen. Dat vatten we samen in een SMP, waar ook in staat hoe de opdrachtgever met de aanwezige soorten om zal gaan, bijvoorbeeld door natuurinclusieve maatregelen te treffen. Met een SMP kunnen opdrachtgevers een ontheffing aanvragen voor een langere periode. Hierdoor is het makkelijker om te bouwen, slopen en renoveren én kunnen organisaties op tijd maatregelen treffen om de fauna te beschermen.”

Enthousiaste bewoners
Natuurwetgeving vraagt ontwikkelaars om rekening te houden met de omgeving bij projecten, terwijl veel woningstichtingen ondertussen ook voor een grote duurzaamheidsopgave staan. Gerard: “Dat zorgt er wel eens voor dat men met de handen in het haar zit. De belangrijkste drijfveer voor natuurinclusieve inrichting zou moeten zijn dat het leuk is. Het is leuk om ermee bezig te zijn en bewoners zijn vaak ook enthousiast.” Vanuit bewoners worden er al veel inclusieve projecten opgepakt, zoals in Hardenberg. Daar heeft een groep buren de achtertuinen opgeofferd om een gezamenlijk park te maken. Gerard: “Zonder schuttingen kunnen bijvoorbeeld egels zich makkelijker verplaatsen. En doordat dit vanuit de bewoners zelf komt, is er veel meer draagvlak dan wanneer het van bovenaf opgelegd wordt. Kortom: bewoners betrekken bij natuurinclusieve bouw of renovatie is een must. Maak het leuk met zijn allen!”

Meer weten over natuurinclusief inrichten?