Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Natuurwetgeving en -beleid

Natura 2000, Flora- en faunawet, Ecologische Hoofdstructuur, Vogelrichtlijn. Wat is het en wat doet het? Eelerwoude schept duidelijkheid in het woud van de natuurbescherming van Nederland.

Eelerwoude zorgt ervoor dat uw ontwikkeling door kan gaan zonder de natuurwetten en het natuurbeleid te overtreden. Iedere ontwikkeling is uniek. Eelerwoude levert altijd maatwerk om u zo gericht mogelijk te ondersteunen.

Trainingen en cursussen
Met een workshop of presentatie worden uw eigen mensen opgeleid. In de workshop of presentatie leren uw mensen hoe om te gaan met de natuurwetgeving. Het geeft een uitleg van de natuurwetgeving. De verplichtingen maar ook de ruimte in de wetten komen naar voren. In een workshop kunnen daarnaast ook praktijk situaties besproken worden.

Samen kijken hoe om te gaan met de natuurwetgeving?

Wilt u meer weten over deze wetgeving?