Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Nieuwe brochure schept veelzijdig beeld van zonnevelden

Hoe veelzijdig is een zonneveld? Heel veelzijdig! Laat de nieuwe brochure “Zonnevelden in het landschap” van Eelerwoude zien. Om Nederland in 2050 energieneutraal te hebben, moet er meer geprofiteerd worden van de opbrengsten van water, wind en zon. Eelerwoude is al jaren bezig met de energietransitie, waarbij er niet alleen gekeken wordt naar de opbrengsten, maar juist ook naar het vinden van landschappelijk verantwoorde oplossingen. Een efficiënte, maar landschappelijk gezien vaak weinig populaire, oplossing zijn zonneparken.

In de brochure Zonnevelden in het landschap wordt getoond hoe veelzijdig zonnevelden kunnen zijn. Sijtse Jan Roeters: “Bij zonnevelden denken mensen aan eindeloze kale vlaktes met zonnepanelen erop, maar dat beeld willen we nuanceren. Zonnevelden leveren niet alleen energie, ze kunnen ook een bijdrage leveren aan de biodiversiteit in een gebied, het verbeteren van de natuurwaarden en hebben zelfs een recreatieve en educatieve functie.” Die kennis hebben veel betrokken partijen echter nog niet in huis.

Water en vee
De brochure geeft een goed beeld van de mogelijkheden. Roeters: “Denk bijvoorbeeld aan het houden van (pluim)vee rond en onder de zonnepanelen, de combinatie met een waterberging of zelfs het telen van voedsel om en onder de panelen. Zonnepanelen worden vaak gezien als industrialisering van het landelijk gebied, maar bij een goede balans tussen panelen en landschappelijke inpassing, kan het tegendeel het geval zijn. We hopen grondeigenaren, gemeentes, coöperaties en andere initiatiefnemers hiermee te inspireren.”

Randen
Ook is er in de brochure aandacht voor de mogelijkheden voor de randen van de zonnevelden, die bijdragen aan de biodiversiteit en ervoor zorgen dat het zonneveld opgaat in het landschap. Denk bijvoorbeeld aan een houtwal, een optische horizon of een natuurvriendelijke oever. De brochure biedt ook suggesties voor toevoegingen in en om een zonneveld, zoals een oplaadpunt voor elektrische auto’s, een fietsroute en informatieborden over duurzame energie.

Ondersteuning
De brochure ondersteunt initiatiefnemers bij de communicatie met betrokken partijen bij het opstellen van hun beleid rondom de energietransitie en kan ook zorgen voor meer draagvlak bij directe omwonenden van een gepland zonneveld. Roeters: “We merken nu al dat zodra de brochure op tafel komt, men enthousiast begint te bladeren. Het is geen gids met pasklare oplossingen, maar het biedt wel een mooie aanzet om te werken aan oplossingen op maat.” Eelerwoude helpt gemeente als sparringpartner bij het verkennen van de mogelijkheden voor opstellen van beleid rondom dit thema.

Meer weten? Neem contact op en vraag de brochure aan