Ode aan grote volumes

De opmerking van een buurman ‘het lijkt wel een schuur’ beschouwen de initiatiefnemers als een groot compliment. Het behoud van het typische karakter van het wederopbouwensemble (rechthoekige erfstructuur en heldere, grote bouwvolumes) vormde het vertrekpunt in het ontwerpproces met de architect.

De Hengforden
Het gebied de Hengforden, waarin erve ‘De Steege’ ligt, kenmerkt zich door agrarische erven tussen de coulissen van de omliggende landgoederen, zoals de Haere, Groot Hoenlo en Hengforden. Op deze erven is in de loop der jaren- de woonfunctie centraal komen te staan. Het gevolg van deze ontwikkeling is dat erven hun kloeke uitstraling verliezen. Karakteristieke, grote schuren verdwijnen langzaam uit het landschap. Hierdoor veranderd het landschapsbeeld, niet altijd positief. Opgave voor het erf aan de Hengforderweg is het behouden van de bijzondere karakteristieke die terug grijpt naar het agrarische verleden.

‘Ligboxenstal’ ter inspiratie
Op het achtererf van wederopbouwboerderij ‘De Steege’ is in het begin van de jaren ’80 een grote ligboxenstal verrezen. Het volume volgt de ontwikkeling van schaalvergroting in de agrarische sector van de tachtiger jaren. Deze ligboxenstal is begin van deze eeuw onbruik geraakt, wegens de beëindigingen van het agrarische bedrijf. Door de sloop van de voormalige stallen, het verwijderen van het kuilvoerplaten en het minimaliseren van de erfverharding ontstaat de mogelijkheid om het erf opnieuw in te richten met respect voor de cultuurhistorie van het gebied. Het behouden van de juiste massaverhouding (schuur is groter dan de boerderijwoning) is daarbij een belangrijk aandachtspunt.

Een ‘hap’ uit een schuur
‘’Eigenlijk is het idee heel simpel, gewoon een hap uit een schuur’’, zeggen de initiatiefnemers over het gebouw. Om oude ligboxenstal in omvang te benaderen, zijn zowel de woning als bijgebouwen in één gebouw bijeen gebracht. Ook de tuin is als een patiotuin binnen het volume van de ligboxenstal geïntegreerd door een ‘hap’ uit het gebouw te nemen. Deze vierkante meters zijn niet tot het oppervlak van woon- of bijgebouw meegerekend. Door de siertuin, vuilnisbakken, fietsen, auto’s e.d. allemaal binnen het gebouw plek te geven, blijft het erf verschoond van ‘verburgerlijking’ van een agrarisch erf.

Landschapsschilderijtjes
Het erve ‘De Steege’ ligt vlakbij één van de ‘donkertegebieden’ van Overijssel. Rust, stilte en duisternis vormen hier kernkwaliteiten. Relatief kleine ramen spelen hier op in. Voor mooie vergezichten op het omringende landschap volstaan deze ramen heel goed, als het ware vormen ze ‘schilderijtjes van het omliggende landschap’. Maar als het donker is, stoten ze ook geen bak met licht uit op het donkere platteland.

‘’Ga uit van kwaliteit. Daarna pas de regels’’ is de belangrijkste boodschap aan toekomstige initiatiefnemers Rood voor Rood. Het belangrijkste is om een idee voor ogen te hebben en dit samen met een architect en gemeente passend te onderbouwen binnen de flexibiliteit van de bestaande regels, dat wel.

Samenhang tussen drie gebouwen
Het toekomstige erf bestaat uit drie gebouwen. In het concept staat centraal dat deze gebouwen een sterke cohesie vormen. Een gemeenschappelijke bestrate loper, oftewel de erfverharding, vormt een bindend element. Daarnaast wordt een blok fruitbomen tussen de twee grote gebouwen geplaats.

De fruitbomen zijn het vierde ruimtelijke element op het erf. In plaats van een lijn, die ontstaat wanneer twee elementen verbonden worden, ontstaat er een kring van elementen. Binnen deze vier ruimtelijke elementen ontstaat een ruimte die vergelijkbaar is met het bestaande erf.

Bron: Handreiking Rood voor Rood provincie Overijssel

Wilt u weten hoe u uw plan kan realiseren?