Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Overeenkomsten met grondeigenaren voor de ontvangst van bagger

Het Hoogheemraadschap van Rijnland moet zorgen voor een ecologisch gezond watersysteem om de verschillende gebruiksfuncties van dat watersysteem te garanderen. Hiervoor is regelmatig baggeren noodzakelijk. Het beleid van Rijnland is om de vrijkomende bagger in het gebied van herkomst te verspreiden. Dit levert een bijdrage aan het duurzaam sedimentbeheer. In de Bollenstreek Zuid moet circa 240 kilometer watergang gebaggerd worden.

Regelen van overeenkomsten

Voor de afzet van baggerspecie in de Bollenstreek Zuid heeft het Hoogheemraadschap van Rijnland ons gevraagd voor het regelen van overeenkomsten met eigenaren en gebruikers van de aan de watergangen gelegen percelen.  Samen met Tijhuisingenieurs zijn we bezig met het benaderen van eigenaren, gebruikers en overheden om de afzet van de bagger te regelen.

De basis voor de aanpak van het project is een specifiek voor dit project ontwikkeld informatiesysteem. Dit is een instrument waarmee de contacten met de eigenaren, het afsluiten van de contracten en de planning en de voortgang van de werkzaamheden kunnen bijhouden.  Het informatiesysteem is opgesteld binnen een GIS omgeving. De omvang van het project is groot en daarmee complex, maar de uitdaging des te leuker!

Eelerwoude wijst u de weg bij:

Eelerwoude heeft veel ervaring met de vestiging van zakelijke rechten en schadeafhandeling ten behoeve van de aanleg van gasleidingen en hoogspanningsverbindingen. We voerden grondzaken en -beheeropdrachten uit voor netbeheerders als TenneT en Gasunie, voor diverse waterschappen, gemeenten en terreinbeherende organisaties.

 

  • Grondverwerving en medegebruik
  • Vestiging zakelijke rechten
  • Schadeafhandeling
  • Detachering

Maak gebruik van onze ervaringen en kennis over het vestigen van zakelijk recht.

Hester Lode

Projectleider