Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Opstellen kostenraming

​Bij een project komen ontwerp, regel- en wetgeving en de betrokkenheid van verschillende partijen bij elkaar. Een belangrijke factor is ook geld. Het project moet financieel haalbaar zijn. Wanneer het budget wordt overschreden komt het project op lossen schroeven te staan. Op tijd inzicht hebben van de kosten is daarom een must.

Belangrijk bij een goede kostenraming is dat een realistisch beeld ontstaat van alle kosten. De adviseurs van Eelerwoude kijken verder dan de kengetallen, tekeningen en beschrijvingen. Gaan dieper in op financiële vraagstukken zodat een gedetailleerd beeld ontstaat van de kosten. Bij een kostenraming gaat het om meer dan alle kosten van een project. De huidige projecten worden vaak complexer, meer regelgeving en meer betrokken partijen.

Verschillende kostenramingen
Een project kent verschillende fases. In de ontwerpfase kan een budgetraming voldoende zijn. Wanneer de plannen concreter zijn stel je een globale kostenraming op. De SSK systematiek kan hierbij een handige methode zijn om beter onderling vergelijkbaar inzicht te krijgen in investering- en/of levensduurkosten van projecten. De diverse overzichten kunt u gebruiken voor inzicht in de financiële kant van het ontwerp en bij het bepalen van het budget voor de projectuitvoering.

Wilt u inzicht in de kosten voor uw project?

Vragen? Neem vrijblijvend contact op