Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Brochure ‘Tips voor aanleg & beheer van zonnevelden’

Afgelopen jaren werkten wij met Eelerwoude aan tal van zonnevelden. Wat daarbij opviel, is dat aanleg en beheer van groot belang zijn voor het uiteindelijke resultaat. Als aanleg en beheer achterblijven, dan wordt het gewenste eindbeeld niet behaald. Parallel aan een opdracht voor de Provincie Drenthe heeft Eelerwoude daarom een nieuwe (eigen) versie van de brochure ‘Zonnevelden in het landschap’ opgesteld. Wleggen uit en laten we zien hoe met zonnevelden een waardevolle bijdrage is te leveren aan de biodiversiteit en ruimtelijke kwaliteit.

Praktische handleiding 
De brochure is het vervolg op ‘Zonnevelden in het landschap’dat vooral de verschillende mogelijkheden liet zien. Deze versie is een praktische handleiding, voorzien van streefbeelden, tips voor de aanleg, beplantings- en onderhoudsschema’s en planningen. Aan de hand van doorsneden en referentiebeelden krijgt u een goede indruk van de verschillende principes. De uitvoering is maatwerk. Deze brochure vormt een mooi startpunt voor een biodivers zonneveld, dat goed is ingepast in het landschap. 

Biodiversiteit 
Er is veel aandacht voor de biodiversiteit: een slim aangelegd zonneveld kan de biodiversiteit in een gebied positief beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan het planten van inheemse bomen, heesters en kruiden, inpassing in het ecologisch netwerk en de manier van opstellen van de zonnepanelen.  

Procedure 
Een zonneveld aanleggen kost tijd: naast de verplichte termijnen om de vergunning te verkrijgen, kunnen ook de afstemming en planvorming over een langere periode worden uitgespreid. In het profielenboekje is daarom ook de te verwachten doorlooptijd opgenomen. Aan de hand hiervan kunt u een realistisch plan opstellen. Wij hebben de ervaring dat een gedegen plan nu eenmaal meer tijd kost, maar de haalbaarheid vergroot!

Rand en vlak 
De brochure is opgedeeld in de rand en het vlak. De randen van een zonneveld bepalen het uiterlijk naar de omgeving toe: ze kunnen open zijn, of juist een dichte structuur hebben. Onder en tussen de rijen zonnepanelen (het vlak) is ruimte voor bijvoorbeeld kruiden- en bloemrijk gras, waterberging en begrazing door dieren. Door de diverse randen en vlakken met elkaar te combineren, komt u uiteindelijk tot een mooie aanzet voor een oplossing op maat. 

Medegebruik
Ook geeft de brochure inspiratie voor interactie met de omgeving: door bijvoorbeeld een uitkijkpunt, picknickplek of informatiepaneel te plaatsen, profiteren recreatiegangers en omwonenden ook van de voordelen en kwaliteiten van het zonneveld. Dat vergroot het draagvlak voor uw plannen.  

Vraag hier uw brochure “Tips voor aanleg & beheer zonnevelden” aan

Heeft u nog andere vragen over zonnevelden?