Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

 

Programma Aanpak Stikstof (PAS) vraagt om een integrale aanpak

Veel (ruimtelijke) initiatieven in Nederland worden geraakt door de recente uitspraak over de PAS van de Raad van State. Waar de PAS eerder werd gebruikt als onderbouwing voor vergunningverlening, kunnen nu alleen projecten met een onherroepelijke Wet Naturbescherming-vergunning nog gebruik maken van hun PAS-vergunning. Dit komt doordat de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft geoordeeld dat de Nederlandse PAS in strijd is met de Europese regelgeving.

Nu moet voor ieder initiatief berekend worden of er sprake is van stikstofdepositie en de mogelijke effecten hiervan op beschermde natuurwaarden in Natura 2000 – gebieden. Afhankelijk van de effecten kan bepaald worden wat de oplossing is voor het verder brengen van uw initiatief.

Hoe helpen wij u?
Eelerwoude heeft de relevante disciplines, kennis en vakkundigheid in huis om u te helpen bij dit proces. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het berekenen van de stikstofdepositie met behulp van de AERIUS-calculator. Ook kunnen we middels een integrale benadering samen met de opdrachtgever tot een plan van aanpak komen, om huidige of nieuwe projecten binnen de stikstofnorm te realiseren.

Wat is het probleem met stikstof in de natuur?
Er wordt veel gepraat over de stikstofproblematiek. Wilt u meer lezen over de achtergrond van de stikstofcrisis: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aanpak-stikstof 

Wilt u meer weten over de effecten voor uw project?