Project Ikief Zeeveilig 2217: bergen verzetten in Natura 2000-gebied

Langs de hele Nederlandse kust wordt hard gewerkt aan het verhogen en versterken van de zeewering, zo ook bij infiltratiegebied Ikief bij het Noord-Hollandse Heemskerk. Uit toetsing bleek dat bij een herberekening met 200 jaar zeespiegelstijging een duindoorbraak zout zeewater in het zoetwaterinfiltratiegebied terecht zou kunnen komen, waardoor de drinkwatervoorziening van twee miljoen Noord-Hollanders in gevaar komt. Om dat te voorkomen, moest een deel van de duinen worden verhoogd. Nop Otten werd vanuit Eelerwoude aangesteld als projectleider van dit omvangrijke project, genaamd Ikief Zeeveilig 2217.

Nieuwe opdrachtgever, grote uitdaging
Drinkwaterbedrijf PWN was een nieuwe opdrachtgever en stelde Eelerwoude direct voor een grote uitdaging. Nop Otten: “De klus an sich was niet moeilijk, maar het was erg veel werk in een moeilijk gebied, dat in korte tijd verricht moest worden, om zo op tijd klaar te zijn voor het broedseizoen”. Eelerwoude kreeg de leiding over het hele traject, van het maken van het bestek tot het regelen van de vergunningen en de uiteindelijke uitvoering. Otten: “We zijn zowel binnen het geraamde budget als de termijn gebleven en de samenwerking is goed verlopen.”

Actieve samenwerking met boswachters
Het dagelijks toezicht in het gebied is in handen van de boswachters van PWN. Zij hadden geen ervaring met het volledig uitbesteden van de werkzaamheden. Actieve samenwerking met de boswachters in het gebied was daarom erg belangrijk. Otten: “Dat vroeg om een nieuwe manier van werken voor PWN, waarbij we de boswachters vanaf het begin nauw betrokken bij het maken van de plannen en tekeningen. Zij waren blij verrast dat ze zo goed betrokken werden bij het project en wij waren blij met de extra kennis van het gebied.”

Win-winsituatie
Voor het aanleggen van de nieuwe duinen was 55.000 kubieke meter zand nodig. Een paar kilometer verderop, in de Groote Zijp bij Bloemendaal, lag zand opgeslagen dat een paar jaar eerder afgegraven was in het noordwestelijk deel van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Otten: “Dat zand moest weg uit de Groote Zijp, zodat de oorspronkelijke natuur zich daar weer kon gaan herstellen. In twee maanden tijd hebben wij het zand van Bloemendaal naar Ikief getransporteerd om daar de duinen mee op te hogen. Twee projecten in één keer opgelost.”

Werken zonder schade
Het infiltratiegebied is een hoogwaardig natuurgebied met zeer kwetsbare natuur, waar onder andere de zandhagedis en de rugstreeppad voorkomen. Het werk moest dan ook gedaan worden met zo min mogelijk schade aan die natuur. Daarom was er nauw contact tussen de ecoloog van Eelerwoude en die van PWN. Otten: “Er werd buiten de broedseizoenen gewerkt en delen van het terrein werden afgezet de zandhagedis van het werkterrein te houden. Daarnaast hebben we ervoor gezorgd dat het aantal transportbewegingen door het gebied zo klein mogelijk was. Zo is door de aannemer een transportband opgezet om het zand boven op de duinen te krijgen in plaats van te werken met kranen en dumpers.”

Meer weten over de mogelijkheden voor uw project?

Nop Otten

Projectleider