Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Projecten meer natuurinclusief maken met adviezen van Eelerwoude

Vastgoedontwikkelaar Heutink Groep heeft de ambitie om een positieve impact te hebben op de leefomgeving en wil dat realiseren door ook hun projecten meer natuurinclusief te maken. Met onze adviezen en aanwijzingen werden meerdere ontwikkelingen aangevuld zodat ze niet alleen waardevol voor mensen zijn, maar ook voor planten en dieren. 

Een groene wijk met een dorpse sfeer
Tag West in Genemuiden is in ontwikkeling en wordt een ruim opgezette woonwijk in een dorpse sfeer met veel water en groen. Om zoveel mogelijk kansen voor een gezonde leefomgeving voor mens en dier te benutten onderzochten wij ter plekke de mogelijkheden voor klimaatbuffers en meer biodiversiteit. Tijdens een veldbezoek bespraken we de plannen met de ontwikkelaar, de architecten en de gemeente. Deze informatie namen we mee in een concreet advies waarmee alle partijen aan de slag kunnen. Onze expertise is belangrijke input voor de volgende fase waarin de woningen worden ontworpen en de openbare ruimte vorm krijgt.

Een nieuw thuis voor mensen, planten en dieren
Slingengaarde wordt een woonwijk in Staphorst die het landelijke van Staphorst en de gezelligheid van Meppel moet ademen. Hierbij keken we naar de bestaande plannen voor de ontwikkeling en in hoe we deze natuurinclusiever konden maken. We gaven concrete aanwijzingen en uitleg aan de ontwikkelaar, de architecten en de gemeente voor het creëren van plekken waar dieren kunnen rusten, eten, schuilen en veilig door de wijk kunnen bewegen. Denk aan verblijfplaatsen voor vleermuizen en foerageerplaatsen huismussen. Ook gaven we adviezen over de aanleg van groene daken, natuurlijk spelen en beplanting met ecologische meerwaarde in de openbare ruimteHiermee kunnen de plannen aangevuld worden, zodat er voor zowel bewoners als voor planten en dieren een nieuw thuis ontstaat.

Natuurinclusief ontwerpen, inrichten en beheren
De mens is afhankelijk van natuur. Natuur is dus essentieel voor ons. Daarbij heeft natuur in de omgeving een positieve invloed op mensen. Niet alleen op de fysieke gezondheid, ook op de mentale. Door in een vroeg stadium van een ruimtelijk plan rekening te houden met de natuur en te kijken waar je het in de natuur kan realiserenwordt een ruimtelijke ontwikkeling verweven met de omgevingDaarbij zijn waardevolle combinaties te makenDe diversiteit in de ontwikkeling zorgt voor biodiversiteit en voor een gezonde leefomgeving die bestand is tegen klimaatverandering.

Meer weten over dit project of benieuwd naar de mogelijkheden voor uw ontwikkeling?