Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Voorkom meerkosten bij uw groenproject, besteed aan met RAW-bestek

Hebt u een grond- of groenproject voorbereid, bijvoorbeeld voor natuurontwikkeling? En wilt u fouten en onvolledigheden bij de uitvoer uitsluiten? Vraag Eelerwoude of een RAW-bestek bij uw plan past. Zo voorkomt u meerwerk en dus meerkosten. Heeft u een project met een kleiner karakter dan is een werkomschrijving voldoende.

RAW-bestek: basis voor uitvoering
Uw plannen zet Eelerwoude om in een uitvoeringsdocument. Daarin staat precies en objectief voor u en de aannemer wie wat doet en wat het kost. In Nederland gebeurt dat al dertig jaar succesvol via een RAW-bestek. Dit bestek betekent:

 • taken/werk en materiaal op een rij
 • goed offertevergelijk van aannemers
 • duidelijke opdrachtomschrijving voor aannemer
 • basis voor eventuele subsidieaanvraag
 • basis voor contract met opdrachtnemer

Goede aanpak bij cultuurtechnisch werk
Aanbesteden via RAW-bestek gebeurt onder meer bij aanleg van bos, inrichten van natuurterrein, plagwerk, herstel van petgaten (baggergaten) en beekherstel. Welk plan hebt u?

Basis voor onze hulp in elke fase: RAW bestek

Hoever bent u met uw project: voorbereiden, aanbesteden of uitvoer? In welke fase u ook zit, Eelerwoude als specialist in onder meer natuur- en bosprojecten neemt u al het werk uit handen. Ook bij een aannemingscontract volgens ARW 2005.

 

RAW-bestek zonder ontwerp? Geïntegreerd werken UAV GC
Heb u nog geen ontwerp? Vraag dan of het RAW-bestek deel kan uitmaken van een geïntegreerde aanpak, zie UAV GC. Onderwerpen die aansluiten op RAW-bestek

 • goede realisatie via projectbeheer
 • toezicht op de realisatie dankzij directie UAV
 • ontwerp en realisatie via geïntegreerd contract UAV GC

Werkomschrijving
Indien het project een kleiner karakter heeft is het niet noodzakelijk een volledig RAW-bestek te schrijven. In de meeste gevallen kunt u volstaan met een werkomschrijving. Een werkomschijving bevat minder detail dan een bestek. In een bestek moet worden omschreven welk type verf onder welke methode wordt aangebracht op een kozijn, in een werkomschrijving wordt aangegeven dat het kozijn moet worden geschilderd. Deze werkomschrijving kan Eelerwoude voor u opstellen zodat u project snel doorgang vindt.

Complete projectontzorging dankzij Eelerwoude
Van begin tot eind, Eelerwoude kan uw totale project begeleiden. Denk aan:

 • voorbereiden en budgetteren
 • opstellen van RAW-bestek
 • opstellen van offerteaanvragen
 • geven van aanbestedings- en gunningsadvies
 • optreden als contactpersoon voor inschrijvers
 • aanbesteding zorgvuldig en transparant doorlopen
 • organiseren van bouwoverleg
 • controleren van opleverrapportages en afrekeningen

Samen kijken of een RAW-bestek bij uw plan past?

Meer weten over RAW bestek?