Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Eelerwoude ondersteunt in efficiënt vastgoedbeheer

Recreatie Noord-Holland is een recreatieschap dat ontspanningsplekken ontwikkelt en beheert in het groen. Dit doen ze met aandacht voor mens, natuur en landschap. Het recreatieschap Noord-Holland beheert momenteel circa 5.880 hectare grond.

Professioneel vastgoedbeheer verwezenlijkt kostenbesparing

Een deel van deze grond -en gebouwen daarop- heeft het recreatieschap weer uitgegeven in pacht, erfpacht, huur of bruikleen. Het vastgoedbeheer krijgt een steeds prominentere rol binnen het recreatieschap. Dit komt omdat er vanuit noodzaak kosten bespaard moeten worden. Efficiënt en professioneel vastgoedbeheer kan deze kostenbesparing verwezenlijken. In de vastgoed-werkzaamheden werd de rentmeester tot verkort ondersteund door de beheerders van Recreatie Noord-Holland. Vanuit de wens tot optimalisatie en verdere professionalisering van het vastgoedbeheer heeft het recreatieschap Eelerwoude ingeschakeld.

Kostenbesparing door actualisatie contracten en oplossen conflicten

Eelerwoude ondersteunt de rentmeester van het recreatieschap met de gespecialiseerde kennis op het gebied van huur, pacht en erfpacht. Hiermee worden contracten geactualiseerd, langlopende conflicten opgelost en prijzen op niveau gebracht. De vastgoedportefeuille van het recreatieschap is erg breed en omvat o.a. ligplaatsen van woonboten, verpachte landbouwgrond, bedrijfsruimte, woningen. Daarnaast wordt kritisch gekeken naar WOZ-aanslagen, waterschapslasten en energienota’s. Waar nodig wordt bezwaar gemaakt.

De professionaliseringsslag van het vastgoedbeheer heeft dus kosten bespaard, maar ook vastgoedzaken voor de toekomst vast gelegd.

Samen werken aan efficiënt vastgoedbeheer ?

Hester Lode

Rentmeester