Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Nautische historie beleefbaar op recreatiepad Seinpaalduin

Vlakbij de haven van Terschelling ligt een 31 meter hoge duin: Seinpaalduin. Tot voor kort was de duin begroeid met dennen. Staatsbosbeheer herstelde de dynamische duinnatuur en kapte hiervoor de bomen. Hierdoor kwamen historische schatten aan het licht. Ook was vanaf toen het prachtige uitzicht over het hele eiland en de Wadden mogelijk. Staatsbosbeheer en de gemeente zorgde dat de vernieuwde aantrekking van het duin in banen geleid werd. Eelerwoude stelde hiervoor het plan op samen met de omwonenden.

Begeleiden van bezoekers

Eerste doel van het plan was het begeleiden van bezoekers van het duin. Zodat bijzondere natuurwaarden niet onder de voet werden gelopen. Daarnaast was een belangrijke opgave dat de unieke historie beleefbaar werd gemaakt voor jong en oud.

nautische-historie-beleefbaar-op-recreatiepad-seinpaalduin02-projecten_eelerwoudeIn het plan heeft Eelerwoude voorstellen gedaan om in een belevingsroute de geschiedenis die te maken heeft met scheepvaart (nautische geschiedenis) zichtbaar, voelbaar en hoorbaar te maken. Ook speelde deze hoge duin een rol in de Tweede Wereld oorlog. Ook dit verhaal moest verteld worden.

Samenwerken met bewoners

Eelerwoude ontwierp samen met de bewoners. Dit resulteerde in vele perspectieftekeningen en sfeerbeelden, zodat iedereen een goed beeld kreeg van de gewenste situatie.

  • Eelerwoude stelde een plan op;
  • Bedacht uitwerkingen van de historische belevingsroute zoals apps, QR-codes en werkende nautische navigatie-bouwwerken;
  • Betrok de omwonenden, de provincie;
  • Diende een pMJP-subsidieaanvraag in.

Wilt u weten hoe Eelerwoude u ook van planvorming tot realisatie kan ontzorgen?

Jantine Schinkelshoek

Landschapsarchitect