Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

 

Samen aan de slag met het beleid in uw gemeente voor zonneparken

Ontwikkelaars en energiecoöperaties kloppen steeds vaker aan bij de gemeente met vragen over hun projecten en initiatieven, maar uit het huidige beleid volgen doorgaans nog geen antwoorden. Want hoe groot mogen zonneparken eigenlijk zijn, hoe pas je ze landschappelijk in en hoe ga je als gemeente om met energiecollectieven? Nederland energieneutraal in 2050: het inpassen van een zonnepark in het beleid is voor veel gemeenten een grote uitdaging.

Strategische sessie met gemeenten
Stephan Schorn adviseert gemeenten bij het opstellen van hun beleid: “In een strategische sessie denken we mee over de energietransitie en de kansen die er liggen voor bijvoorbeeld biodiversiteit, participatie en omgevingsmanagement. We nemen samen de diverse mogelijkheden voor multifunctioneel ruimtegebruik onder de loep. Je kunt bijvoorbeeld een bestaande natuuropgave prima combineren met de energieopgave. En daarmee versterk je dan ook weer de biodiversiteit. Ook moet je nadenken over het slim combineren van duurzame energievormen zoals zon, waterkracht, biomassa en windenergie.” Bekijk de verschillende programma onderdelen in de “download” aan de rechterkant.

Ervaringen met landschappelijke inpassing en natuurwaarden
Van de Energiescan tot de Energievisie, van opdrachten van ontwikkelaars over de haalbaarheid van hun plannen tot de landschappelijke inpassing van een zonnepark: “Bij Eelerwoude zijn we al jaren met de energietransitie bezig, inclusief het toetsen van beleid en het vinden van landschappelijk verantwoorde oplossingen. Zo hebben onze ervaringen met het ontwikkelen van zonneparken ertoe geleid dat we meer en meer de nadruk leggen op een inrichting die is afgestemd op de landschappelijke inpassing en de natuurwaarden.” De inrichting gaat tenslotte veel langer mee! Je kunt het zonnepark zien als een “tijdelijke” functie om de komende 20 a 30 jaar ons te voorzien van duurzame energie en tegelijk bredere opgaven zoals biodiversiteit kansen te geven. Wij geloven dat elke ontwikkeling een bijdrage kan leveren aan de ruimtelijke kwaliteit.

Zo helpt Eelerwoude u met het opstellen van beleid
Eelerwoude zal u helpen met het opstellen van het beleid. Dit kan als sparringpartner om de mogelijkheden te verkennen en /of in beeld te brengen. Of nog een stap verder met het helpen opstellen van het beleid.

Met ons om tafel?
Heeft u vragen, wilt u meer weten of wilt u het gesprek met ons aangaan? Neem dan gerust contact op met Stephan Schorn via 088-1471100.

Links

Heeft u vragen over het beleid van zonneparken?

Stephan Schorn

Procesmanager

 

Vul je email adres in en download de folder