Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Sim-subsidie garandeert beheer groen monument Apeldoorn

Dichtbij het centrum van Apeldoorn ligt Begraafplaats Soerenseweg. Mede dankzij toekenning van Sim-subsidie (voormalig BRIM-subsidie) is het onderhoud voor de komende jaren gegarandeerd en hoeft de rijksmonumentale begraafplaats niet te concurreren met ander Apeldoorns groen. Laurens Dijkhof en Ernst Jan Mulderij van de gemeente Apeldoorn zijn zeer te spreken over hun samenwerking met Eelerwoude.

Oude Begraafplaats in Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn telt vijf begraafplaatsen. Op begraafplaats Soerenseweg worden geen graven meer uitgegeven, waardoor de exploitatie ervan niet kostendekkend is. De uit cultuurhistorisch oogpunt zeer waardevolle begraafplaats moet concurreren met ander groen in de gemeente. Mede dankzij toekenning van een beheersubsidie vanuit het Sim krijgt de begraafplaats de komende jaren extra aandacht. Voor zes jaar is instandhouding gegarandeerd op een niveau dat recht doet aan de rijksmonumentale status.

Begraafplaats Soerenseweg werd in gebruik genomen in 1897. Het is aangelegd in een mengvorm van landschapsstijl en formele stijl. In de loop der jaren is het een oase van rust geworden met een bijzondere flora en fauna. De begraafplaats is een rijksmonument met een grote betekenis voor de Apeldoornse cultuurhistorie door het ontwerp, de verschillende stijlen van graven en grafstenen en door de personen die er begraven zijn.

De Sim-subsidie is toegekend in 2015 voor de periode 2016-2021. Ernst Jan Mulderij, vakspecialist Groen van Gemeente Apeldoorn: ‘Een aanvraag voor Sim-groen doen wij als gemeente niet zelf; daarvoor doen we dat gewoon te weinig. Het is dan heel prettig om samen te werken met Patrick de Groot. Hij heeft veel ervaring, waardoor je het maximale eruit kunt halen. Patrick de Groot kent de context van de regeling en wees ons er op dat lang niet elke aanvraag wordt toegewezen. Hij adviseerde ons om de aanvraag te beperken tot € 250 000, waardoor we meer kans zouden maken.’

De gemeente is blij met de subsidie. Mulderij: ‘Hiermee kunnen we het onderhoudsniveau van de begraafplaats de komende jaren in ieder geval op peil houden. Als we de € 400 000 hadden aangevraagd die we eigenlijk nodig hebben, dan was onze aanvraag zeer waarschijnlijk afgewezen.’
Laurens Dijkhof, unitleider Begraafplaatsen, Bomen, Bossen en Spel van gemeente Apeldoorn: ‘Eelerwoude attendeert ons op kansen, opdat we die niet laten liggen. Dat waarderen we in de samenwerking. De regie over een Sim-aanvraag kunnen we met een gerust hart bij hen neerleggen. Er blijft overigens nog genoeg over wat we zelf moeten doen. Maar het is het dubbel en dwars waard, geen discussie!’

Bereid uw Brim-subsidieaanvraag nú voor!

U kunt van 1 februari t/m 31 maart 2018 weer subsidie aanvragen voor instandhouding van uw rijksmonument. Dat geldt niet alleen voor gebouwde monumenten, ook archeologische en groene monumenten vallen onder de Sim-regeling.

Meer informatie over Sim?

Neem contact op met Patrick de Groot. Hij helpt u graag met de SIM subsidie aanvragen.