Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Instandhoudingsplan en geld voor rijksmonumenten dankzij Sim-subsidie

Bent u eigenaar van een rijksmonument? Denk dan aan de instandhoudingssubsidie Sim voor uw gebouwde of groene monument. Eelerwoude kijkt graag mee naar uw mogelijkheden.

50% van uw onderhoudskosten vergoed via SIM subsidie

Het rijk wil u als eigenaar van een rijksmonument, stimuleren om planmatig onderhoud te plegen door middel van een instandhoudingssubsidie. Alleen sober onderhoud dat noodzakelijk is het monument in stand te houden wordt voor 50% vergoed. Woonhuizen zijn veelal uitgesloten van de regeling. Groene monumenten komen wel in aanmerking.

Instandhoudingsplan voor uw groene rijksmonument

Ter voorkoming van dure restauraties biedt een instandhoudingsplan van Eelerwoude u houvast; u ontvangt hiermee duidelijkheid over de kosten en een goed plan van aanpak voor langere tijd. Lees meer over deze werkwijze voor uw groene monument bij groenbeheerplan.

Wijzigingen Sim 2013

Om zo veel mogelijk subsidieaanvragen te kunnen honoreren is de Sim (voormalig BRIM-subsidie) voor 2013 vernieuwd. Hieronder hebben we de belangrijkste wijzigingen voor u opgesomd:

Voordelen

 • U maakt meer kans op subsidie, het rijk zegt meer aanvragen te kunnen honoreren
 • Er is geen loting meer, maar een voorrangsregeling
 • U krijgt meer tijd om uw aanvraag in te dienen en eventueel aan te vullen
 • Meer maatwerk voor het bepalen van de maximaal subsidiabele kosten.

Nadelen

 • Het subsidiepercentage wordt verlaagd naar 50%, dus 50% eigen bijdrage
 • Subsidie is alleen nog bestemd voor onderhoud en niet meer voor (deel)restauraties.

Als de budgetten worden overvraagd geldt het volgende voorrangssysteem:

 • Rijksmonumenten die deel uitmaken van een werelderfgoed
 • Professionele organisaties, zogenaamde POM’s
 • Verdeling budget over grote (25%) en kleine (75) projecten.

Meer subsidiegeld voor uw monument

Eelerwoude begeleidt u ook met andere regelingen en monumentensubsidies, zoals:

 • Subsidie voor herbestemming monumenten
 • Subsidie voor restauratie

Wat kan de Sim-subsidie betekenen voor uw monumenten onderhoud? Vraag het onze adviseur.

Meer details over de nieuwe Sim of andere specifieke vragen?

Wilt u meer weten over de BRIM subsidie?