Stoppen met agrarisch bedrijf

Op een erf aan de rand van de kern Welsum (gemeente Olst-Wijhe) is een agrarisch bedrijf gevestigd. De eigenaar is voornemens dit bedrijf op korte termijn te staken. Om dit, ook financieel , goed aan te pakken heeft de eigenaar Eelerwoude benaderd.

Plan ontwikkeling voor staking agrarisch bedrijf

Eelerwoude heeft een plan ontwikkeld, waarbij de staking van het agrarische bedrijf is gekoppeld aan een wens/ontwikkeling van de gemeente Olst-Wijhe. De gemeente wilde in Welsum het dorpshuis (gelegen nabij het agrarische erf) uitbreiden en een brandweerkazerne realiseren.

In het uiteindelijke plan wordt het dorpshuis daadwerkelijk uitgebreid, de brandweerkazerne op gronden van de agrariër gebouwd, de landschapontsierende schuren van de agrariër gesloopt, drie woningen (waaronder twee starterswoningen) gebouwd, een nieuwe dijkoprit en fiets- en wandelverbinding gerealiseerd en tot slot de totale ontwikkeling landschappelijk ingepast.

Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving

Het plan is uitgewerkt op basis van de provinciale regeling ’Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving’. De basis van het plan is dat de extra ruimtelijke ontwikkelingsruimte in evenwicht is gebracht met investeringen in de ruimtelijke kwaliteit.

Het project is in het najaar van 2012 gestart (de kaders van het plan) en in het voorjaar van 2013 was het bestemmingsplan (die het plan juridisch mogelijk maakt) al onherroepelijk! Dit alles door een goede samenwerking tussen betrokken partijen als de agrarier, gemeente, provincie en het waterschap.

Stopt u binnenkort ook met uw agrarisch bedrijf? Laat Eelerwoude een plan ontwikkelen.

Mark Elshof

Adviseur Ruimtelijke Ordening

Publicaties

Nieuwsartikelen