Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Grondeigenaar centraal bij stroomlijn IJssel

Rijkswaterstaat heeft de realisatie van het programma Stroomlijn – voor het deelgebied IJssel – aan Courant; een samenwerking van Tauw, Bruins & Kwast en Eelerwoude uitbesteed. Het gaat om een uitdagend project, met een looptijd van meerdere jaren. Raakvlakken met bijvoorbeeld Kaderrichtlijn Water en Ruimte voor Rivieren maken het project complex. Courant scoorde met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Onderhoud IJssel

Ben Velthuis, rentmeester bij Eelerwoude: ‘Om een indruk te geven: het project raakt 275 grondeigenaren – en daarnaast nog pachters – en beslaat ongeveer 245 hectare beplanting. In veel gevallen gaan de ingrepen in feite over het uitvoeren van achterstallig onderhoud, zoals verwijdering van opslag in verwilderde overhoeken.’

Programma Stroomlijn

Rijkswaterstaat heeft het gehele programma Stroomlijn uitbesteed: van communicatie, vergunningen en voorbereiding, tot ontwerp, contracten en uitvoering. Ben Velthuis, over de aanpak die tot de gunning leidde: ‘Goede afspraken maken met de grondeigenaren en pachters – dat is voor ons prioriteit nummer één. We maakten daarom een bewuste keuze voor de inzet van onze rentmeesters. Ervaren mensen die de situatie goed kennen en zich kunnen verplaatsen in hun gesprekspartners.’

Met de grondeigenaren en pachters maken de rentmeesters afspraken om ervoor te zorgen dat de stroombaan niet opnieuw dichtgroeit. Voor het beheer ontvangen zij een jaarlijkse veiligheidsvergoeding. Voordat een plan kan worden uitgevoerd moet Rijkswaterstaat het overigens nog goedkeuren, en moeten gemeenten de nodige vergunningen afgeven.

Beheer en onderhoud

Er stroomt steeds meer water door de Nederlandse rivieren. Bij hoogwater, als het water ook door de uiterwaarden stroomt, kan begroeiing de doorstroming belemmeren. Daarom is goed beheer en onderhoud van de begroeiing in de uiterwaarden erg belangrijk. De Vegetatielegger geeft de nieuwe norm voor begroeiing in het hele rivierbed, met het oog op hoogwaterveiligheid.

Onder de programmanaam Stroomlijn heeft Rijkswaterstaat per uiterwaard bepaald welke ingreep in de begroeiing het meeste effect heeft op de waterstand. Samen met eigenaren en beheerders van de uiterwaarden worden nu verschillende soorten ingrepen uitgevoerd, op plekken waar het water bij hoogwater het hardste stroomt. Bomen en struiken worden verwijderd uit deze zogenaamde stroombaan. Waardevolle hagen en monumentale bomen blijven staan.

Samen kijken wat wij voor uw project kunnen betekenen?