Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Tijdelijk beheer gronden en opstallen Provincie Overijssel naar Eelerwoude

Eelerwoude heeft uit een openbare inschrijving het tijdelijk beheer van gronden en opstallen van Provincie Overijssel gegund gekregen. Het gaat om de periode 2015 t/m 2018. 

Samenwerking leegstandsbeheerder Camelot

Voor deze opdracht bundelde Eelerwoude de krachten met de gerenommeerde Europese leegstandsbeheerder Camelot, waarbij Eelerwoude het tijdelijk beheer van de provinciale gronden voor haar rekening zal nemen en Camelot dat van de opstallen. Het gaat om ongeveer 3.815 ha grond die tijdelijk beheerd moet worden, bestaande uit 3.415 ha cultuurgrond en 400 ha (ingerichte) natuurgrond. Van de cultuurgrond is 175 ha verpacht.

Tijdelijk beheer van gronden in Overijssel

Eelerwoude heeft hiermee een belangrijke rol in het tijdelijk beheer van gronden in Overijssel gekregen. In een tijd waarin we grote ontwikkelingen in het landelijk gebied voorzien. Ben Velthuis: “We krijgen te maken met de ontwikkelingen die de komende jaren zullen plaatsvinden in en rond de Natura 2000-gebieden. En in dat verband zijn wij de komende jaren ook direct betrokken bij natuurbeheer op de in te richten natuurgronden.”

Welke gronden heeft Eelerwoude voor Provincie Overijssel beheerd?

 • Gronden die het einddoel nog niet hebben bereikt
  Deze gronden krijgen na realisatie een nieuwe functie (het beoogde einddoel van de provincie). Zolang dat einddoel nog niet is bereikt c.q. de gronden nog niet zijn verkocht, moeten ze tijdelijk worden beheerd.
 • Gronden die het einddoel hebben bereikt, maar nog geen eindgebruiker hebben
  Deze gronden zijn al ingericht als natuur, maar nog niet doorgeleverd aan een eindgebruiker. Tot dat moment moeten deze gronden tijdelijk beheerd en onderhouden worden.
 • Overtollige gronden
  De provincie heeft deze gronden niet nodig voor de uitvoering van provinciale taken. Deze gronden kunnen worden afgestoten, en moeten tot dat moment tijdelijk beheerd worden.
 • Ruilgronden
  De provincie koopt ruilgronden om het proces van grondverwerving effectiever en efficiënter te kunnen doen verlopen. Deze ruilgronden moeten tijdelijk beheerd worden, totdat ze worden verkocht of geruild.
 • Overige gronden
  Ten slotte heeft de provincie gronden in eigendom die tijdelijk beheerd moeten worden, maar niet onder bovenstaande categorieën vallen.

Welke opstallen heeft Eelerwoude i.s.m. Camelot voor Provincie Overijssel beheerd?

 • Opstallen die zijn aangekocht ten behoeve van een project en die vallen binnen de projectgrens.
  Deze opstallen worden meestal gesloopt. Onderhoud is in die gevallen beperkt noodzakelijk.
 • Opstallen die zijn meegekocht ten behoeve van de grond voor een project.
  Deze opstallen vallen buiten de projectgrens. Ze zullen op een later moment weer worden verkocht of alsnog worden gesloopt, als ze worden ingezet voor de herontwikkeling van de locatie.

Ben Velthuis

Rentmeester