Privacy Instellingen
Cookies:
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Twence realiseert natuur met noaberschap

De overgang van bedrijfsterrein naar landschap kan beter; daarover waren Twence en omwonenden het eens. In 2010 namen ze gezamenlijk het initiatief de mogelijkheden voor verbetering te laten onderzoeken door Eelerwoude. Een mooi voorbeeld van samenwerking die er toe heeft geleid dat eind 2012 de schop de grond in ging.

Over Twence

Aan de snelweg tussen Hengelo en Enschede is Twence gevestigd. Grondstoffen worden er teruggewonnen uit afval en er wordt duurzame energie geproduceerd. Het bedrijfsterrein (Boeldershoek) ligt in Twekkelo; een gebied waarvan de landschappelijke schoonheid opvalt, temidden van de industrieterreinen van Hengelo en Enschede, de A35 en het Twentekanaal.

Eelerwoude stelde vast dat er in Twekkelo diverse overheidsopgaven liggen – waterberging, beekherstel, recreatie, landschap en natuur – en dat er veel belanghebbenden zijn. Het gebied is gelegen in twee gemeenten, en naast Twence bezitten ook Akzo en diverse particulieren er gronden. Het valt deels in landinrichting Enschede-Zuid en behoort deels tot de Ecologische Hoofdstructuur.

Overheidsopgaven omarmen en ondersteunen

Het advies van Eelerwoude aan Twence en omwonenden was om die overheidsopgaven te omarmen en te ondersteunen. Daarmee zou een zone van betere ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit rondom Twence kunnen ontstaan. Een zone die qua schaal zou passen bij Twence, en die plaats zou bieden aan nieuwe natuur, waterberging, beekherstel en recreatief medegebruik.

Een dergelijke kans, waarbij veel partijen betrokken zijn, blijft helaas niet zelden onbenut, door het ontbreken van een kartrekker. Des te mooier is het dat dit initiatief van particulieren en onderneming ertoe leidt dat niet alleen hun eigen doelen – respectievelijk verbeteren woonomgeving en vervulling maatschappelijke verantwoordelijkheid – maar ook overheidsdoelen worden gerealiseerd.

Integraal plan

Eelerwoude maakte een integraal plan, met diverse onderdelen en een gefaseerde uitvoering. (zie hiervan de highlights in Praatstuk Twekkelo-West). De betrokken partijen hebben de intentie uitgesproken om de verschillende onderdelen parallel aan elkaar in uitvoering te brengen. Ze willen daarmee voorkomen dat de uitvoering wordt vertraagd door de complexiteit van het plan, of door het grote aantal betrokken partijen.

Wateropgave Regge en Dinkel

De eerste onderdelen zijn dan ook al uitgevoerd. Het betreft de wateropgave van Waterschap Regge en Dinkel op het terrein van Twence. Die wordt in combinatie met andere opgaven vervroegd opgepakt. De eerste fase – ‘Beken Boeldershoek’ – is september 2012 gestart en dit jaar komt de tweede fase in uitvoering. Naast de uitwerking van het plan is Eelerwoude gestart met Flora- en faunaonderzoeken, om voor het plangebied Twekkelo een soortmanagementplan te maken. Met dat plan kan Twence voor toekomstige ontwikkelingen projectvertraging voorkomen en anderzijds fors besparen op onderzoekskosten.

Eelerwoude blijft nauw betrokken bij de gebiedsontwikkeling Twekkelo om de voortgang te bewaken, de inrichting te begeleiden en de mogelijkheden voor gezamenlijk beheer te onderzoeken.

Klant aan het woord; Vernieuwend en inspirerend

‘De vernieuwende denkbeelden van Eelerwoude hebben ons geïnspireerd om dit plan op te pakken. Aanvankelijk met een beperkte scope, maar de positieve energie van Stephan Schorn – die hij op ons overbracht – heeft ons ertoe bewogen om het groter te maken’ aldus Mr. Paul Horsthuis, secretaris vennootschap en lid managementteam van Twence, Hengelo.

‘We willen in de omgeving bekend staan als een goede buur, vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het plan voor gebiedsontwikkeling dat er nu ligt geeft ons geweldige aanknopingspunten om onze relatie met de omgeving te versterken. In een open dialoog met omwonenden, die van wezenlijk belang is om onze license tot operate te kunnen behouden’.

Gaat u aan de slag met veranderplannen voor een stuk grond? Wat uw plan ook is, Eelerwoude kijkt er breed (integraal) naar.

Stephan Schorn

Landschapsarchitect