Verhogen biodiversiteit: integrale aanpak bij Eelerwoude

Bijen, hommels, vleermuizen, gierzwaluwen, huismussen: enkele soorten waarvan de aantallen in Nederland dramatisch afnemen. En dat is een grote aanslag op de kringloop van het leven. Daarom is bij Eelerwoude het verhogen van de biodiversiteit een ambitie in elk project. Van onderzoek tot onderhoud: bij het inpassen van biodiversiteit kunnen onze specialisten snel met elkaar schakelen en een project van A tot Z oppakken. Onze teamleden vertellen hierover vanuit hun discipline. 

Nop Otten, team Ecologie
“Niet alleen binnen ons team is biodiversiteit een van de speerpunten, ook zien we dat meer en meer gemeentes dit thema oppakken. En dat is mooi, want samen kunnen we echt iets betekenen. Zo hebben we in de gemeente Lochem een groot vleermuizenonderzoek gedaan, waarbij we bijna 500 kilometer aan laanbomen hebben onderzocht. En voor de gemeente Bronckhorst stellen we een soorten-atlas op: we brengen alle soorten in kaart en geven advies over de verbetering van de biodiversiteit, met de eerste focus op de kansrijke gebieden.”

‘Ecologie en economie hoeven elkaar zeker niet te bijten’

“Ook wanneer het gaat over natuur-inclusief bouwen, koppelen we onderzoek aan advies. We kijken bijvoorbeeld welke compenserende maatregelen getroffen kunnen worden bij sloop en ontwikkeling, en die oplossingen kunnen zeker ook esthetisch verantwoord zijn. Het is juist onze taak om die balans te zoeken in het combineren van natuur met ruimtelijke ontwikkelingen: ecologie en economie hoeven elkaar zeker niet te bijten. Soms komt die opdracht vanuit de wet, soms vanuit de opdrachtgever, maar ook altijd vanuit onszelf.” Een grotere biodiversiteit heeft ook als gevolg dat bepaalde plagen die het gevolg zijn van monocultuur of een zwak ecosysteem, zoals de eikenprocessierups, minder kans krijgen. Onderzoeken wijzen uit dat een grotere biodiversiteit, gecreëerd door bijvoorbeeld een ander maaibeleid, het aanplanten van inheemse beplanting en het ophangen van nestgelegenheid, de hoeveelheid eikenprocessierupsen in een gebied enorm kan terugdringen.


Sijtse Jan, team Ontwerp

“Omdat we bij onze projecten – groot én klein – veel aanplanten, kunnen we echt een bijdrage leveren aan het verbeteren van de biodiversiteit in Nederland. Bij een erfontwikkeling kijken we bijvoorbeeld naar de mogelijkheden om beplanting op een plek te krijgen waar de mens er geen last maar lol van heeft. En in een beplantingsplan voor een gemeente kunnen we daadwerkelijk ecologische verbindingen creëren. Oftewel: op iedere schaal kunnen we biodiversiteit inpassen.”

“Een mooi voorbeeld is het beplantingsplan dat we hebben opgesteld voor een kleurrijk kralensnoer tussen Zutphen en Eefde. Biodiversiteit stond hierbij voorop. Sowieso check ik bij ieder project ook altijd of ik ergens nog een extra boom kwijt kan. Een leuke persoonlijke uitdaging, die past bij mijn werk als landschapper. Ik vind het belangrijk dat het Nederlands landschap herkenbaar is en blijft, inclusief de beplanting die daarbij hoort. En dat is weer direct verbonden aan het verbeteren van de biodiversiteit.”


Nop Otten, team Techniek

“Ook al wordt biodiversiteit steeds vaker in ontwerpen meegenomen, toch merken we bij de realisatie dat de kans van slagen niet altijd even groot is. Het is zonde als een gemeente investeert in een duur bloemenmengsel, waarvan er na een paar jaar nog maar een paar soorten over zijn. Bij Eelerwoude kunnen we dit voorkomen door in het voortraject onderzoek, ontwerp én techniek samen aan tafel te zetten en te zoeken naar de beste oplossing. We hebben deze disciplines in huis en kunnen een project integraal aanpakken, zodat het van begin tot eind goed in elkaar zit.”

‘Een onderhouds- en beheerplan is een must voor een goed resultaat’

“Daarbij is het opstellen van een onderhouds- en beheerplan een must, zodat het gerealiseerde ontwerp zo blijft zoals het is bedoeld. We hebben bijvoorbeeld een poos terug een ecologische verbindingszone ingericht voor een gemeente, en krijgen nu een aanvullende vraag: over het verder verhogen van de biodiversiteit en het opstellen van beleid voor de bermen. Dit verwerken we in een plan, gericht op behoud van verkeersveiligheid én op vergroting van de biodiversiteit. Geen wildgroei, wel meer ruimte voor soorten dus.”

Benieuwd naar de kansen voor biodiversiteit in uw project?

Vragen?

Neem vrijblijvend contact op met een van onze rentmeesters.

Nop Otten

teamleider Ecologie/Techniek

Sijtse Jan Roeters

Landschapsontwerper