Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Wat is de oorzaak dat grondeigenaren nauwelijks geliberaliseerde contracten afsluiten langer dan zes jaar?

Uit het meest recente beschikbare jaarverslag van de grondkamer (2015) blijkt dat in dat jaar 84 geliberaliseerde contracten langer dan zes jaar werden ingezonden (0,5%) en 16.335 geliberaliseerde contracten korter dan zes jaar (99,5%).

Bij geliberaliseerde contracten met een duur van zes jaar of korter is de pachtprijs tussen partijen vrij overeen te komen. De geliberaliseerde verpachting langer dan zes jaar valt onder de prijsbeheersing door de overheid. Aan bovengenoemde cijfers kunnen drie oorzaken ten grondslag liggen: 1. grondeigenaren hebben een sterke voorkeur voor het afsluiten van contracten korter dan zes jaar of 2. grondeigenaren hechten sterk aan een vrij tussen partijen overeen te komen pachtprijs zonder prijsbeheersing door de overheid. 3. Beide.

Het Landbouw Economisch Instituut stelt hierover in het rapport ‘flexibele pacht in economisch perspectief’(2015) het volgende:

als de prijsbeheersing die nu geldt voor de geliberaliseerde pacht langer dan zes jaar wordt opgeheven zou de animo bij verpachters om contracten langer dan 6 jaar aan te gaan aanzienlijk toe kunnen nemen’ (paragraaf 5.2)

Dat er behoefte is aan flexibele pacht, blijkt uit de populariteit van de geliberaliseerde pacht van zes jaar of korter. Die is overigens mede te danken aan de prijsbeheersing van de pachtvormen met een langere looptijd. Die prijsbeheersing weerhoudt aanbieders ervan om dergelijke overeenkomsten aan te bieden’. (paragraaf 2.3)

Het moet overigens worden betwijfeld dat de populariteit van de kortlopende pacht berust op de terughoudendheid van verpachters om langlopende verplichtingen aan te gaan’.(paragraaf 2.2)

De prijsbeheersing lijkt dus de meest waarschijnlijke verdachte te zijn die verantwoordelijk is voor het lage aantal contracten die tot stand komt in de pachtvorm langer dan zes jaar.

Heeft u een opinie over de redenen achter deze sprekende cijfers van de grondkamer? Laat een reactie achter op deze post.

Koen blogt regelmatig over pachtzaken. Bekijk hier zijn blogs.