Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Wateropgaven verbinden met alle aspecten in de omgeving

De interactie tussen water, bodem en vegetatie: bij wateropgaven die overgaan in de omgeving is het belangrijk om water met alle aspecten te verbinden. Nop Otten, projectleider gebieds- en natuurontwikkeling: “We koppelen opgaven voor waterkwaliteit en waterkwantiteit aan natuurontwikkelingen, en zorgen voor een integrale aanpak.” Hoe werkt die integrale aanpak? Welke regelgeving komt hierbij kijken? En wat is de rol van omgevingsmanagement?

Het bedienen van voldoende en kwalitatief goed water, op de juiste plek en op de juiste tijd raakt veel thema’s, zeker wanneer het gekoppeld wordt aan natuurontwikkeling. Otten: “Denk hierbij aan onderwerpen als klimaatadaptatie, hittestress en verdroging, ook in de stedelijke omgeving. Bijvoorbeeld een project als het maken van een inrichtingsplan voor klimaatadaptieve en biodiverse plantvakken in Amsterdam-Zuid.”

Regelgeving als KRW en PAS
Bij wateropgaven die overgaan in de omgeving komt allerlei regelgeving kijken. “Zo spelen de Kaderrichtlijn Water (KRW), het advies Waterbeheer 21e eeuw (WB21) en de nieuwe Wet natuurbescherming een rol als het gaat over waterkwaliteit, waterkwantiteit en natuurontwikkeling.”

Ook het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is van invloed. “Overheden, terreinbeheerders, ondernemers, ontwikkelaars en landgoedeigenaren: direct of indirect hebben velen van hen met de PAS te maken. Wij hebben alle benodigde disciplines in huis, daardoor kunnen we goed inspelen op diverse ontwikkelingen en deze integraal oppakken.”

Waterschappen ontzorgen met integrale aanpak
Juist die integrale aanpak is van belang bij wateropgaven: “Met onder meer onze ecohydrologen, ecologen, rentmeesters, planologen, civiele techniekers en inrichters kunnen we snel schakelen. Ze begrijpen wat er speelt en kunnen een project van begin tot eind oppakken én realiseren. Zo weet onze ecohydroloog Karel Hanhart niet alleen alles van water en bodem, maar heeft hij ook goed overleg met het betreffende waterschap om een project te volbrengen.”

Ecohydroloog Karel Hanhart aan het werk: “Werken met bodem en water, ik doe niets liever”

Waterschappen spelen bij wateropgaven de hoofdrol: “Zij weten alles van waterkwaliteit, waterkwantiteit, hydraulische systemen, waterberging, noem maar op. Bij wateropgaven moeten zij doorgaans externe partijen inschakelen, in een proces met veel stakeholders. Daar kunnen wij ontzorgen. Dit hebben we bijvoorbeeld gedaan bij het opstellen, ontwerpen en uitvoeren van een plan bij stuw-sluiscomplex De Pol bij Terborg, in opdracht van Waterschap Rijn en IJssel. ”

Omgevingsmanagement
Een ander voorbeeld is het project Lonnekermeer, waarbij Eelerwoude het VO, DO en bestek heeft gerealiseerd. “Het gaat hier over een PAS-opgave voor het Natura 2000-gebied Lonnekermeer, die de omgeving raakt. Maatregelen voor natuurherstel raken vaak aangrenzende percelen, ook in dit geval.”

Inmiddels is een inrichtingsplan opgesteld waar alle partners achterstaan, zoals LTO, de gemeentes Enschede en Dinkelland, waterschap Vechtstromen, Landschap Overijssel en de provincie Overijssel. “Een mooi voorbeeld van hoe je met omgevingsmanagement draagvlak creëert voor een plan voor natuurherstel.

Video: de passie van een ecohydroloog
“Werken met bodem en water, ik doe niets liever.” Sinds 2015 werkt Karel Hanhart als ecohydroloog en bodemkundige bij Eelerwoude. Wat vindt hij zo leuk aan zijn werk? Wat komt er allemaal kijken bij wateropgaven buiten de beschoeiing. En wat kan hij als ecohydroloog hieraan bijdragen? Bekijk de video met onze ecohydroloog Karel Hanhart!

 

Meer weten over wateropgaven of benieuwd naar de mogelijkheden voor uw project?