Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Woningen verduurzamen met een soortmanagementplan

Viverion uit Lochem gaat woningen in de kern van Holten verduurzamen. Daarom wil zij weten in hoeverre er beschermde soorten in de huizen aanwezig zijn. Zo zijn al voor de start van het project, de risico’s met betrekking tot de flora en fauna inzichtelijk. Wij kregen de opdracht de soorten in kaart te brengen. Deze resultaten verwerken wij in een soortmanagementplan (SMP) waarmee een generieke ontheffing voor een langere periode kan worden aangevraagd. Met de ontheffing en het SMP kan Viverion de verduurzamingsopgave snel en voortvarend oppakken.

Natuurmaatregelen
In het SMP zijn ook maatregelen opgenomen om de beschermde soorten te beschermen en te versterken. Door de woningen ‘natuurinclusief’ te maken kan Viverion de komende 10 jaar vooruit. Onderzoek is niet meer nodig, monitoring wel. Er moet beoordeeld worden of de genomen natuurmaatregelen het gewenste effect hebben voor vogels en vleermuizen.

Verduurzamingswerkzaamheden
Verduurzaming, renovatie of nieuwbouw van woningen kan grote gevolgen hebben voor beschermde vogels en vleermuizen. Zij huizen immers overal, in onze wijken, dorpen en steden, in spouwmuren of onder het dak. Daarom zijn woningcorporaties vanuit de Wet natuurbescherming (Wnb) verplicht onderzoek te doen naar beschermde diersoorten in het gebied waar zij plannen willen realiseren. Dit heeft nogal gevolgen voor de planning van een bouwproject.

Grootoorvleermuizen


Ruimtelijke ontwikkeling én soortenbescherming

Volgens Gerard Lubbers, senior ecoloog, is het uitvoeren van grootschalig veldonderzoek in combinatie met het nemen van natuurinclusieve maatregelen hét voorbeeld van hoe ruimtelijke ontwikkelingen en soortbescherming hand in hand kunnen gaan. Hij zegt: ‘Te vaak horen we dat beschermde soorten maar lastig zijn en leiden tot frustraties, planvertraging en hoge kosten. Met een SMP en een generieke ontheffing kunnen we dit ombuigen, ruimtelijke ontwikkelingen versnellen én het verlies aan biodiversiteit een halt toeroepen. Daarom staan de soorten in onze SMP’s centraal’.

Meer weten over het soortmanagementplan?

Gerard Lubbers

Adviseur ecologie

Whitepaper soortmanagementplan. Gratis download