Een zonnepark als investering voor je grond. Een goed idee?

Ontwikkelaars kloppen voor de aanleg van een zonnepark steeds vaker aan bij grondeigenaren. Is een zonnepark een goede investering in je grond? Levert zo’n veld met zonnepanelen niet louter weerstand op bij omwonenden?
Nederland heeft een grote opdracht als het gaat om de omschakeling naar duurzame energiebronnen. In 2050 moet de energievoorziening bijna helemaal duurzaam zijn. Daar zijn veel bronnen voor beschikbaar zoals wind en zon. Kijken we naar de zon, dan voorzien we dat zonnepanelen op de daken alleen niet voldoende zijn.

Door Mark Elshof

Beste verdienmodel

“Mede daarom is er grote vraag naar gebieden die geschikt zijn voor het opwekken van zonne-energie. In plaats van je grond te verpachten of te verhuren, kun je ervoor kiezen om daar een bijdrage aan te leveren. Zo’n zonnepark kan een goede investering zijn, maar hoeft dat niet per definitie te zijn”, vertelt Mark Elshof, adviseur ruimtelijke ontwikkelingen van Eelerwoude. “Zet de mogelijkheden op een rij en vind het beste verdienmodel. Adviseurs met de juiste kennis en ervaring kunnen meehelpen bij de beoordeling van de locatie”, tipt hij.

Is uw locatie geschikt voor een zonnepark?

Ook adviseert Elshof om alvast te onderzoeken of een locatie geschikt is voor een zonnepark, nog voordat de ontwikkelaar op de stoep staat. Enkele aspecten die daarin een belangrijke rol spelen zijn bijvoorbeeld de grootte van het perceel; dat moet minimaal 1,5 hectare zijn. Welk type aansluiting op het stroomnet is er en waar bevindt deze zich? Hoeveel ruimte voor de zon is er op het perceel? Staan er veel bomen die voor schaduwwerking zorgen? Zijn er veel omwonenden rondom het perceel en wat is het effect van het zonnepark op deze groep? Vaak willen gemeenten geen parken in the middle of nowhere, maar ook niet te dicht tegen de dorpen en steden aan, omdat daar veel weerstand van wordt verwacht.

Verbinden

De adviseur van Eelerwoude begrijpt dat er bij omwonenden weerstand kan ontstaan tegen een zonnepark, bijvoorbeeld omdat ze hun uitzicht zien aangetast. Maar dat hoeft geen reden te zijn om ervan af te zien. Elshof ziet perspectief.
“Bij Eelerwoude hebben we ruime ervaring met het verbinden van partijen die uiteenlopende belangen hebben”, aldus Elshof. “Onze gebiedsmanagers kijken bijvoorbeeld wáár de weerstand zit. Is dat om de zichtlijn of zijn er zorgen over de natuur? Of zijn nog andere redenen? Waar liggen de verschillen en waar ligt het gemeenschappelijk belang? En kan de buurt meeprofiteren?”
Hij noemt dat het proces ‘bekijken vanuit vakmanschap’. “Het gaat om het belang voor de grondeigenaar, het gebied én de omwonenden. Ook bij het inrichten van zonneparken kun je bijvoorbeeld nadenken over participatiemodellen voor de buurt. Als de maatschappelijke meerwaarde groter is dan de directe gevolgen van de buurt, kun je weerstand wegnemen.”

Begeleiden

Elshof vindt dat Eelerwoude de eigenaren van grond in het hele proces kan begeleiden. Van rentmeesters bij de keuze voor het juiste verdienmodel, landschapsarchitecten met verstand van het landschap tot omgevings- en gebiedsmanagers die met de uiteenlopende belangen kunnen omgaan.
“Daarnaast kunnen we ook het traject voor de vergunningsaanvraag verzorgen. We hebben een voorsprong bij overheden en andere partijen. En dat danken we aan onze groene specialisatie.”

Heeft u vragen over de beste investering voor uw grond?

Neem contact op