Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

De Zonwachter borgt de kwaliteit van A tot Z of van het ontwikkelen tot beheer

Realisatie en beheer van zonnevelden zijn essentieel voor het realiseren van een duurzaam zonneveld. Daarom heeft Eelerwoude een nieuwe adviesdienst in het leven geroepen: de Zonwachter. Deze dienst borgt de landschappelijke kwaliteit van zonnevelden en zorgt voor een vast aanspreekpunt voor de omgeving.

Duif Kraamwinkel, adviseur duurzaamheid en ruimtelijke ontwikkeling bij Eelerwoude, legt uit: “We zochten naar een manier om de landschappelijke kwaliteit en biodiversiteit op de lange termijn te borgen. Want wat is nou precies de impact van een zonneveld op de toekomst?  We bedachten de Zonwachter voor de zonnevelden, zoals een bos een boswachter heeft. De Zonwachter blijft betrokken bij een zonneveld, om duurzaamheid te borgen en de leefomgeving te verbeteren. Deze persoon borgt de kwaliteit al vanaf de ontwikkelfase, richting de inrichtingsfase tot het uiteindelijke langjarig beheer.”

Borging landschappelijke waarden
Gedurende het traject is de Zonwachter actief betrokken bij de ontwikkeling van de landschappelijke en ecologische waarden op het terrein. Herbert Thuinte, projectleider natuur- en cultuurtechniek: “De Zonwachter gaat als een gebiedsregisseur aan de slag met de omgeving, de bestaande landschappelijke- en ecologische waarden en probeert deze te behouden en zo veel mogelijk te versterken. Met de huidige waarden in beeld en de juiste afstemming bij de realisatie, kan een zonneveld wat toevoegen aan het landschap en de biodiversiteit. Dergelijke kansen blijven nu vaak liggen, doordat er meer wordt gefocust op het plaatsen van zo veel mogelijk panelen en het zo goedkoop mogelijk beheer. Ook gaan er waarden verloren tijdens het bouwen van de velden, door het ontbreken van het juiste toezicht. De Zonwachter kan tijdens het hele proces juist híer een vinger aan de pols houden om zo maximale landschappelijke en ecologische waarden toe te voegen.” Eelerwoude ziet het als haar taak om deze maatschappelijke taak van het duurzame beheer van zonnevelden op de lange termijn vorm te geven met de nieuwe dienst van Zonwachter.

Maatschappelijk en educatief
Naast het operationele landschapsbeheer, vervult de Zonwachter ook een maatschappelijke en educatieve rol: deze persoon is hét aanspreekpunt voor de omgeving wanneer er vragen spelen over de aanleg en het beheer van een zonneveld. Op die manier is er een vast gezicht verbonden aan de dienst. Iemand die gedurende het hele traject meeloopt en continu in contact is met de stakeholders in het gebied, zodat de banden goed en direct blijven en zij zich betrokken voelen bij alle fases.

Inzetfases
De Zonwachter kan voor een specifiek onderwerp in het traject worden gevraagd of zelfs van initiatie tot beheer worden ingezet. In de ontwikkelfase geeft de Zonwachter bijvoorbeeld praktisch beheeradvies tijdens de planontwikkeling en is hij aanwezig bij bewonersavonden als zichtbaar aanspreekpunt.

De tweede fase is de inrichtingsfase. De Zonwachter toetst in deze fase het definitieve ontwerp van een veld en de uitwerking daarvan. Ook onderhoudt hij contact met stakeholders en zorgt dat aandachtspunten van die gesprekken mee worden genomen bij de inrichting en het beheer. Tijdens de uitvoering is de Zonwachter de gebiedsregisseur en brengt regelmatig een veldbezoek om de gang van zaken terug te koppelen met de ontwikkelaar.

De derde fase, de beheerfase, is in te richting in twee delen: de eerste drie jaar, waarin de Zonwachter onder andere actief veldbezoek pleegt, afspraken maakt met overheden, een groenaannemer uit de omgeving selecteert en het toekomstbestendig landschapsbeheer coördineert. Vanaf het vierde tot en met 25e jaar zal de frequentie van werkzaamheden van de Zonwachter wat omlaaggaan. Er zal dan minimaal jaarlijks nog een bezoek gebracht worden aan het gebied en wordt het landschapsbeheer uiteraard gemonitord. Ambities en beheer worden continu aangepast aan de hand van maatschappelijke ontwikkelingen. De Zonwachter blijft zorgen dat het park altijd toonaangevend is als het gaat om toekomstbestendig en natuurinclusief beheer.

Meer weten over de zonwachter?