Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

De Zonwachter borgt de kwaliteit van zonnevelden

Eelerwoude heeft een nieuwe adviesdienst in het leven geroepen: de zonwachter. Deze dienst borgt de landschappelijke kwaliteit van zonnevelden en zorgt voor een vast aanspreekpunt voor de omgeving.

We zochten naar een manier om de biodiversiteit en de landschappelijke kwaliteit van een zonneveld te borgen voor de lange termijn. Want wat is nou precies de impact van een zonneveld op de leefomgeving? We bedachten de zonwachter voor zonnevelden, zoals een bos een boswachter heeft. De zonwachter blijft betrokken bij een zonneveld, om duurzaamheid te borgen en de leefomgeving te verbeteren. Deze persoon borgt de kwaliteit al vanaf de ontwikkelfase, richting de inrichtingsfase tot het uiteindelijke langjarig beheer.

Borging landschappelijke waarden
De zonwachter is actief betrokken bij de ontwikkeling van de landschappelijke en ecologische waarden op het terrein van het zonneveld. Als een gebiedsregisseur gaat de zonwachter aan de slag met de omgeving en de bestaande landschappelijke- en ecologische waarden. Deze zal hij of zij zoveel mogelijk proberen te behouden en te versterken. Met de bestaande waarden in beeld en de juiste afstemming bij de realisatie, kan een zonneveld iets toevoegen aan het landschap en de biodiversiteit. Dergelijke kansen blijven nu vaak liggen. Er wordt meer gefocust op het plaatsen van zoveel mogelijk panelen en een zo goedkoop mogelijk beheer. Ook gaan er waarden verloren tijdens het bouwen van de velden, door het ontbreken van het juiste toezicht. De zonwachter kan tijdens het hele proces juist híerbij een vinger aan de pols houden om zo maximale landschappelijke en ecologische waarden toe te voegen. Wij zien het als onze taak om deze maatschappelijke functie van duurzame beheer van zonnevelden vorm te geven met de zonwachter, een compleet nieuwe dienst.

Maatschappelijk en educatief
Naast het operationele landschapsbeheer, vervult de zonwachter ook een maatschappelijke en educatieve rol: deze persoon is hét aanspreekpunt voor de omgeving wanneer er vragen spelen over de aanleg en het beheer van een zonneveld. Het is iemand die gedurende het hele traject meeloopt en continu in contact is met de stakeholders in het gebied. Zo blijft de band met deze partijen goed en voelen zij zich betrokken bij alle fases.

Inzetfases
De zonwachter kan voor een specifiek onderwerp in het traject worden gevraagd of zelfs van initiatie tot beheer worden ingezet. In de ontwikkelfase geeft de zonwachter bijvoorbeeld praktisch beheeradvies tijdens de planontwikkeling en is hij of zij aanwezig bij bewonersavonden als zichtbaar aanspreekpunt.

In de inrichtingsfase toets de zonwachter het definitieve ontwerp van een veld en de uitwerking daarvan. Ook onderhoudt hij of zij contact met stakeholders en zorgt dat aandachtspunten van die gesprekken mee worden genomen bij de inrichting en het beheer. Tijdens de uitvoering is de zonwachter de gebiedsregisseur en brengt dan regelmatig een veldbezoek om de gang van zaken terug te koppelen met de ontwikkelaar.

De beheerfase, is in te richten in twee delen: de eerste drie jaar, waarin de zonwachter onder andere actief veldbezoek pleegt, afspraken maakt met overheden, een groenaannemer uit de omgeving selecteert en het toekomstbestendig landschapsbeheer coördineert. In het tweede deel, vanaf het vierde tot en met 25e jaar, neemt de frequentie van werkzaamheden van de zonwachter af. Er wordt dan één keer in het jaar nog een bezoek gebracht aan het gebied. Dan wordt het landschapsbeheer uiteraard gemonitord. Ambities en beheer worden continu aangepast aan de hand van maatschappelijke ontwikkelingen. De zonwachter blijft zorgen dat het park altijd toonaangevend is als het gaat om toekomstbestendig en natuurinclusief beheer.

Meer weten over de zonwachter?