Cultuurtechniek

Hier vindt u de projecten van Cultuurtechniek

Projecten

‘Vestig je aandacht op je project en zoek daarbij de allerbeste locatie, niet andersom’

Hoe kun je een zo duurzaam mogelijke locatie vinden voor jouw project? In zijn blog v...

"A better Life for Bittern" Zwarte Meer

Natura 2000 gebied Zwarte Meer is speciale aandacht voor zeldzame en kwetsbare moeras...

Beekherstel Oude Diep: Herinrichting Pesserma Noord

Eelerwoude stelt projectplan op voor herinrichting Pesserma Noord...

Ecohydroloog Karel Hanhart: ‘Werken met bodem en water, ik doe niets liever’

In Nederland is er genoeg werk te verrichten als het om water- en bodemopgaven gaat v...

Een kijkje bij stuw-sluiscomplex De Pol en de vispassage in de Oude IJssel

Bij het opstellen van dit plan én het ontwerpen en uitvoeren van diverse onderdelen ...

Heide vervangt bos

Heide vervangt bos in Hatertse en Overasseltse vennengebied...

Herinrichting beken Winterswijk Oost

Niet blindelings bestek uitwerken, maar inspelen op de situatie ...

Herinrichting Canadameer

Een landinrichtingscommissie heeft een plan opgesteld om natuurwaarden én recreatie ...

Herinrichting Gilzewouwerbeek

De herinrichting van de Gilzewouwerbeek in Bavel....

Wateropgaven verbinden met alle aspecten in de omgeving.

Wilt u meer weten over cultuurtechniek?