Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Cultuurtechniek

Hier vindt u de projecten van Cultuurtechniek

Projecten

"A better Life for Bittern" Zwarte Meer

Natura 2000 gebied Zwarte Meer is speciale aandacht voor zeldzame en kwetsbare moeras...

Beekherstel Oude Diep: Herinrichting Pesserma Noord

Eelerwoude stelt projectplan op voor herinrichting Pesserma Noord...

Biodiversiteit voorop in beplantingsplan voor Kralensnoer Zutphen-Eefde

Biodiversiteit en praktisch beheerbaar...

Doorstroommoeras als mogelijkheid bij klimaatverandering in het stedelijk gebied

Bovendien ligt ook veel winst in het vasthouden en bergen van water – een niet onbe...

Heide vervangt bos

Heide vervangt bos in Hatertse en Overasseltse vennengebied...

Hoe je met omgevingsmanagement PAS-opgaven realiseert

Het realiseren van de PAS-opgave voor het Natura 2000-gebied Lonnekermeer: dat is de ...

Inrichting Kristalbad

Kristalbad, een planologisch gebied van 40 hectare tussen Enschede en Hengelo....

Landgoed Hackfort: van een verdroogd beekdal naar een nat bloemenlandschap

“Het doel van dit project was om de natuurwaarde van de graslanden en bossen langs ...

LIFE+ Behoud van biodiversiteit in De Alde Feanen

Provincie Fryslân zet met het LIFE+ project in op behoud en herstel van de natuurwaa...

Wateropgaven verbinden met alle aspecten in de omgeving.

Wilt u meer weten over cultuurtechniek?