Cultuurtechniek

Hier vindt u de projecten van Cultuurtechniek

Projecten

‘Vestig je aandacht op je project en zoek daarbij de allerbeste locatie, niet andersom’

Hoe kun je een zo duurzaam mogelijke locatie vinden voor jouw project? In zijn blog v...

"A better Life for Bittern" Zwarte Meer

Natura 2000 gebied Zwarte Meer is speciale aandacht voor zeldzame en kwetsbare moeras...

Beekherstel Oude Diep: Herinrichting Pesserma Noord

Eelerwoude stelt projectplan op voor herinrichting Pesserma Noord...

Heide vervangt bos

Heide vervangt bos in Hatertse en Overasseltse vennengebied...

Herinrichting beken Winterswijk Oost

Niet blindelings bestek uitwerken, maar inspelen op de situatie ...

Herinrichting Canadameer

Een landinrichtingscommissie heeft een plan opgesteld om natuurwaarden én recreatie ...

Herinrichting Gilzewouwerbeek

De herinrichting van de Gilzewouwerbeek in Bavel....

Herstel Mantingerbos en weiden

Herstel waterhuishouding Mantingerbos en -weiden...

Inrichting Kristalbad

Kristalbad, een planologisch gebied van 40 hectare tussen Enschede en Hengelo....

Wilt u meer weten over cultuurtechniek?