Privacy Instellingen
Cookies:
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Cultuurtechniek

Hier vindt u de projecten van Cultuurtechniek

Projecten

"A better Life for Bittern" Zwarte Meer

Natura 2000 gebied Zwarte Meer is speciale aandacht voor zeldzame en kwetsbare moeras...

Beekherstel Oude Diep: Herinrichting Pesserma Noord

Eelerwoude stelt projectplan op voor herinrichting Pesserma Noord...

De Zuivelhoeve: bedrijfsuitbreiding én gebiedsontwikkeling in Twente

“De uitbreiding van de Zuivelhoeve heeft mede gezorgd voor een kwaliteitsimpuls van...

Doorstroommoeras als mogelijkheid bij klimaatverandering in het stedelijk gebied

Bovendien ligt ook veel winst in het vasthouden en bergen van water – een niet onbe...

Ecohydrologisch onderzoek naar het herstel van het Wisselse Veen

Welke van deze maatregelen zijn noodzakelijk om het veen te behouden en te voorkomen ...

Ecohydroloog Karel Hanhart: ‘Werken met bodem en water, ik doe niets liever’

In Nederland is er genoeg werk te verrichten als het om water- en bodemopgaven gaat v...

Heide vervangt bos

Heide vervangt bos in Hatertse en Overasseltse vennengebied...

Herinrichting beken Winterswijk Oost

Niet blindelings bestek uitwerken, maar inspelen op de situatie ...

Herinrichting Canadameer

Een landinrichtingscommissie heeft een plan opgesteld om natuurwaarden én recreatie ...

Wateropgaven verbinden met alle aspecten in de omgeving.

Wilt u meer weten over cultuurtechniek?