Ecohydrologie

Hier vindt u de projecten van ecohydrologie

Projecten

Doorstroommoeras als mogelijkheid bij klimaatverandering in het stedelijk gebied

Bovendien ligt ook veel winst in het vasthouden en bergen van water – een niet onbe...

Ecohydrologisch onderzoek naar het herstel van het Wisselse Veen

Welke van deze maatregelen zijn noodzakelijk om het veen te behouden en te voorkomen ...

Ecohydroloog Karel Hanhart: ‘Werken met bodem en water, ik doe niets liever’

In Nederland is er genoeg werk te verrichten als het om water- en bodemopgaven gaat v...

Landgoed Hackfort: van een verdroogd beekdal naar een nat bloemenlandschap

“Het doel van dit project was om de natuurwaarde van de graslanden en bossen langs ...

Masterplan De Pol en vispassage Oude IJssel

Nadat Waterschap Rijn en IJssel had besloten om het gebied rond stuw-sluiscomplex De ...

Op Landgoed Middachten is het kwelwater terug

Karel legt uit hoe het watersysteem en de natuur op het landgoed hersteld zijn en act...

Wilt u meer weten over Ecohydrologie?