Ecohydrologie

Hier vindt u de projecten van ecohydrologie

Projecten

Doorstroommoeras als mogelijkheid bij klimaatverandering in het stedelijk gebied

Bovendien ligt ook veel winst in het vasthouden en bergen van water – een niet onbe...

Ecohydrologisch onderzoek naar het herstel van het Wisselse Veen

Welke van deze maatregelen zijn noodzakelijk om het veen te behouden en te voorkomen ...

Ecohydroloog Karel Hanhart: ‘Werken met bodem en water, ik doe niets liever’

In Nederland is er genoeg werk te verrichten als het om water- en bodemopgaven gaat v...

Masterplan De Pol en vispassage Oude IJssel

Nadat Waterschap Rijn en IJssel had besloten om het gebied rond stuw-sluiscomplex De ...

Wateropgaven verbinden met alle aspecten in de omgeving

De interactie tussen water, bodem en vegetatie: bij wateropgaven die overgaan in de o...

Wilt u meer weten over Ecohydrologie?