Ecologie

Hier vindt u de projecten van Ecologie

Projecten

‘Vestig je aandacht op je project en zoek daarbij de allerbeste locatie, niet andersom’

Hoe kun je een zo duurzaam mogelijke locatie vinden voor jouw project? In zijn blog v...

"A better Life for Bittern" Zwarte Meer

Natura 2000 gebied Zwarte Meer is speciale aandacht voor zeldzame en kwetsbare moeras...

4 keer goed gelukt: Gebiedsproces voor Vaassense beken

Wat is er goed gelukt bij het gebiedsproces voor Vaassense beken, waarbij de hulp van...

4 keer goed gelukt: Visie (vaar)wegbeplantingen in provincie Groningen

Provincie Groningen wilde een eenduidige visie op de (vaar)wegbeplantingen en riep da...

Basiskartering flora en fauna

Basiskartering flora en fauna Universiteit Twente...

Beekherstel Oude Diep: Herinrichting Pesserma Noord

Eelerwoude stelt projectplan op voor herinrichting Pesserma Noord...

Landschap op Nemerode

Kwaliteitsverbetering Landschap op Nemerode door middel van de inrichting van het pla...

Leer anders beheren om wilde bijen te redden

Het gaat slecht met wilde bijen....

Natuuronderzoek met eDNA

Eelerwoude gebruikt nieuwe methode eDNA voor inventarisatie...

Wilt u meer weten over ecologie?