Ecologie

Hier vindt u de projecten van Ecologie

Projecten

"A better Life for Bittern" Zwarte Meer

Natura 2000 gebied Zwarte Meer is speciale aandacht voor zeldzame en kwetsbare moeras...

Beekherstel Oude Diep: Herinrichting Pesserma Noord

Eelerwoude stelt projectplan op voor herinrichting Pesserma Noord...

De Zuivelhoeve: bedrijfsuitbreiding én gebiedsontwikkeling in Twente

“De uitbreiding van de Zuivelhoeve heeft mede gezorgd voor een kwaliteitsimpuls van...

Gedragscode voor gemeenten

Om gemeentes en hun uitvoerende instanties te helpen zorgvuldig om te gaan met flora ...

Grootste zonnepark van Overijssel: goed voor de biodiversiteit

Daarbij stond niet alleen het opwekken van zonne-energie centraal, maar ook de biodiv...

Kaart voor Heelsums Beekdal brengt gezamenlijk beleid en gebiedskwaliteiten in beeld

Het resultaat is een goed ontvangen visiekaart van het gebied. ...

Kansen voor biodiversiteit in beeld met soortenatlas voor gemeente Bronckhorst

In de gemeente Bronckhorst is het herstel van de biodiversiteit een belangrijk onderd...

Landschap op Nemerode

Kwaliteitsverbetering Landschap op Nemerode door middel van de inrichting van het pla...

Leer anders beheren om wilde bijen te redden

Het gaat slecht met wilde bijen....

Wilt u meer weten over ecologie?