Ecologie

Hier vindt u de projecten van Ecologie

Projecten

"A better Life for Bittern" Zwarte Meer

Natura 2000 gebied Zwarte Meer is speciale aandacht voor zeldzame en kwetsbare moeras...

Basiskartering flora en fauna

Basiskartering flora en fauna Universiteit Twente...

Beekherstel Oude Diep: Herinrichting Pesserma Noord

Eelerwoude stelt projectplan op voor herinrichting Pesserma Noord...

Gebiedsproces voor Vaassense beken

Wat is er goed gelukt bij het gebiedsproces voor Vaassense beken, waarbij de hulp van...

Kaart voor Heelsums Beekdal brengt gezamenlijk beleid en gebiedskwaliteiten in beeld

Het resultaat is een goed ontvangen visiekaart van het gebied. ...

Landschap op Nemerode

Kwaliteitsverbetering Landschap op Nemerode door middel van de inrichting van het pla...

Leer anders beheren om wilde bijen te redden

Het gaat slecht met wilde bijen....

Natuuronderzoek met eDNA

Eelerwoude gebruikt nieuwe methode eDNA voor inventarisatie...

Natuurwaardenkaart Universiteit Utrecht

Met de natuurwaardenkaart hoeft u niet langer hoeft bij elke ontwikkeling afzonderlij...

Wilt u meer weten over ecologie?