Erfgoed

Erfgoed is een verzamelbegrip van diverse elementen met cultuurhistorische waarde. Het omvat onder andere monumenten, cultuurlandschappen, historische parken en beschermde stads- en dorpsgezichten. Maar ook verhalen en liederen over de lokale geschiedenis van uw dorp of stad (het zogenaamde immateriële erfgoed).

Hier vindt u de projecten van Erfgoed

Projecten

Cantonspark krijgt allure

Historische allure komt terug in verscholen Baarns park. ...

Pilot energievisie bij Landgoed Den Berg: zijn de ambitieuze duurzaamheidsplannen haalbaar?

De Groot: “Het is nu aan de eigenaren om te selecteren met welke projecten zij als ...

Pilot met energievisie bij abdij Sion: de eerste resultaten

Het complete complex van gronden en gebouwen is in een pilot onder de loep genomen do...

Sim-subsidie garandeert beheer groen monument

Begraafplaats Soerensewegin Apeldoorn hoeft, mede dankzij toekenning van Sim-subsidie...

Wilt u meer weten over erfgoed?