Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

WaardeVOL Brummen is een project dat zich afspeelt in een voor mensen, dieren en planten bijzonder leefgebied. De provincie Gelderland, de gemeente Brummen en Waterschap Vallei en Veluwe gaan samen aan de slag om de leefomgeving te verbeteren, de gevolgen van klimaatverandering op te vangen en de natuur te versterken. Tallien Fokkema vertelt over haar bijdrage aan het project.

“In WaardeVOL Brummen is al heel veel gebeurd en is de weg bereid om nog actiever aan de slag te gaan met natuurinclusieve landbouw (of zo je wilt biodiverse landbouw, kringlooplandbouw). Ik vind het ook fantastisch dat ik in de gemeente Brummen mag gaan werken aan het verbinden van boeren en partijen en hen te faciliteren en te motiveren om met elkaar de transitie te maken naar weer een evenwichtig systeem. Voor elke agrariër zal dat op een andere manier zijn, er zijn verschillende pijlers waar we aan werken.

Voor de ene boer zal het over agrarische natuur- en landschapsbeheer gaan, voor een ander, die wellicht stopt, zal in gezamenlijkheid een goede opvolger worden gezocht. Misschien moeten er percelen geruild worden of wil een boer overstappen op een biologisch systeem. Alles is mogelijk, maar een ding is zeker, het wordt maatwerk per boer en de verdiencapaciteit van elk bedrijf moet gegarandeerd zijn. Ik heb er enorm veel zin in om daar een bijdrage aan te leveren.”

Het gehele artikel is in onderstaande afbeelding te lezen. Wilt u meer weten over duurzame landbouw? Tallien Fokkema vertelt over duurzame landbouwprojecten van Eelerwoude in haar blog.