Privacy Instellingen
Cookies:
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Update 30 september 2018
De regeling voor soortmanagementplannen in Gelderland en Overijssel is inmiddels van kracht. Provincie Overijssel ondersteunt als proef 3 tot 5 organisaties bij het ontwikkelen van een soortmanagementplan. Organisaties kunnen voor 31 december 2018 een plan inleveren. In de provincie Utrecht wordt momenteel ook gewerkt aan het ontwikkelen van een regeling. Wilt u weten hoe er in de andere provincies met soortmanagementplannen omgegaan wordt? Neem dan contact met ons op!

Een betere bescherming van soorten én meer ruimte voor ruimtelijke ontwikkelingen: waar diverse provincies eerst met name naar de regel van de wet Natuurbescherming keken, wil een aantal nu graag meer vanuit de geest van de wet keuzes maken. Ecoloog Gerard Lubbers: “De provincies Overijssel en Gelderland werken aan een regeling voor een ruimhartigere interpretatie van de wet, de programmatische aanpak. Met het soortmanagementplan kun je hier concreet mee aan de slag.”

Deze ontwikkeling is volgens Lubbers met name interessant voor grootschalige ontwikkelaars, zoals woningcoöperaties en gemeenten: “Voor iedere ruimtelijke ontwikkeling wordt nu doorgaans een apart onderzoek naar de flora en fauna uitgevoerd. Dit onderzoek neemt al snel een jaar in beslag, al dan niet gevolgd door een ontheffingsaanvraag, ecologisch werkprotocol en compenserende maatregelen. Een ongewenste situatie, die bovendien weinig bijdraagt aan het beschermen van soorten.”

Gebiedsontheffing voor langere periode
Een efficiëntere werkwijze zou zijn om uit te zoomen: “Door te kijken naar populaties van soorten én de verwachte projectontwikkelingen op die locaties, en dat voor een langere periode. Dat begint met het in kaart brengen van de soorten. Waar komen welke soorten voor? Hoe functioneert de populatie? En wat zijn belangrijke plekken?”

Dit onderzoek vat je samen in een soortmanagementplan: “In dit plan staat ook – voor een bepaalde periode – wat je van plan bent op een projectlocatie en hoe je met de aanwezige soorten denkt om te gaan. Hiermee kun je vervolgens een gebiedsontheffing aanvragen voor een langere periode, zolang de bescherming van soorten is gewaarborgd. Dit maakt het mogelijk voor organisaties om beter invulling te geven aan soortbescherming en eenvoudiger te kunnen bouwen, slopen en renoveren.

Ervaring met soortmanagementplan en natuurinclusief bouwen
Eelerwoude heeft inmiddels zes soortmanagementplannen gemaakt, en is bezig met een zevende. “In 2014 hebben we een soortmanagementplan opgesteld voor de ruimtelijke ontwikkeling van voormalig vliegveld Twente, en dat heeft geleid tot een gebiedsontheffing. De ontwikkelaar van het vliegveld kan daarmee aan de slag met ruimtelijke ontwikkelingen voor een periode van tien jaar.”

Met het soortmanagementplan kun je dus ruim van tevoren de soorten in kaart brengen, waardoor je ook op tijd maatregelen kunt treffen. “Zo kun je nestkasten ophangen op plekken waar niet ontwikkeld wordt, zodat er vroegtijdig gecompenseerd wordt. Maar ook nemen we de mogelijkheden voor natuurinclusief bouwen mee, waarbij in nieuwbouwwoningen voorzieningen voor mussen en vleermuizen worden ingebouwd. Op die manier gaan economische en ecologische ontwikkelingen hand in hand.”

Aan de slag met het soortmanagementplan?
Neem gerust vrijblijvend contact op met ons via info@eelerwoude.nl of telefonisch 0547-263515