De provincie Overijssel heeft een groot aantal landbouwpercelen in eigendom die tijdelijk kunnen worden gepacht. Wilt u als agrariër in aanmerking komen voor pacht van een landbouwperceel, dan dient u via onderstaande link het belangstellingsregistratieformulier in te vullen en te versturen.

Registreren voor 2019

Vanaf 1 juli 2018 kunt u hier het pachtregistratieformulier invullen. Daarmee registreert u zichzelf voor pacht van provinciegronden in 2019. Registreren voor pacht in 2019 kan uiterlijk tot en met 30 september 2018.

Aanmelden voor pacht

  • U kunt zich elk jaar opgeven van 1 juli tot en met 30 september. In die periode staat het aanmeldingsformulier klaar op deze site.
  • U meldt zich aan voor het aankomende jaar.
  • Uw aanmelding betekent niet dat u automatisch recht op pachten heeft. U laat met uw aanmelding weten dat u interesse heeft.
  • De provincie kan ook op andere manieren kandidaten zoeken voor uitgifte van pachtgronden.

Hoe lang kunt u pachten?

  • Een perceel wordt maximaal 3 jaar aan dezelfde pachter verpacht.
  • Er is geen automatisch recht op 3 jaar pacht, het kan ook beperkt zijn tot 1 of 2 jaar.

Hoe weet u of u in aanmerking komt?

Eelerwoude laat elke aanmelder weten of hij in aanmerking komt voor uitgifte in pacht. Ook stelt het kantoor de pachtovereenkomsten op.

Wet- en regelgeving

In het Beleid- en uitvoeringskader tijdelijk beheer (pdf, 67 kB) staat alle informatie over het pachten van Overijsselse gronden. Het beleidsstuk kan hier en daar iets aangepast worden (dit heet maatwerk pachter).

Contact

E-mailadres: Grond.Overijssel@eelerwoude.nl
Telefoonnummer: 0547 727 019

 

Bron: website provincie Overijssel, 21 juni 2018