Privacy Instellingen
Cookies:
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

De gemeente Lochem beheert in haar buitengebied zo’n 480 kilometer aan beplantingen langs wegen. Snoei en kap vraagt om intensief onderzoek naar beschermde soorten, met name naar vleermuizen. Doel is om een gebiedsontheffing te verkrijgen waardoor vleermuizen beter beschermd worden en het bomenbeheer eenvoudiger kan plaatsvinden.

Met de inzet van drie veldteams inventariseert Eelerwoude dit voorjaar al deze beplantingen op vleermuizen. De eerste verkennende veldronde met auto en batlogger, een apparaatje dat automatisch alle vleermuisgeluiden opneemt, is onlangs uitgevoerd. Een flinke klus die nu al leidt tot prachtige resultaten! De inventarisatie vormt de basis voor het op te stellen Soortmanagementplan, een invulling van de nieuwe, gebiedsgerichte aanpak uit de Wet natuurbescherming.

Eelerwoude ondersteunt u graag bij het opstellen van een Soortmanagementplan. Neem vrijblijvend contact op.

Foto afkomstig van www.jaapluijendijk.nl