Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

De subsidie “Kwaliteitsimpuls voor het landschap (landschapselementen) is bedoeld voor grondeigenaren en erfpachters of Overijsselse gemeenten, coöperaties, stichtingen of verenigingen. Het gaat om landschapselementen in agrarische cultuurlandschappen in Overijssel. Het mag geen overheidsgrond zijn. De subsidie kan tot uiterlijk 30 november worden aangevraagd d.m.v. een eenvoudig plan van aanleg/herstel met daarbij een eenvoudig beheerplan van 10 jaar. De uitvoering dient gereed te zijn op 31 mei 2020. 

Wat bedoelen wij met landschapselementen?
Elementen die van oudsher in het landschap aanwezig zijn en bijdragen aan de karakteristieke kenmerken van een landschap. Deze staan beschreven in de Catalogus Gebiedskenmerken. Voorbeelden zijn o.a. houtwallen, houtsingels, knotwilgen, meidoornhagen, struwelen, kleine bosjes, sloten en poelen.

Voor één van de volgende activiteiten:

  1. Het aanleggen, herstellen en beheer van landschapselementen in agrarische cultuurlandschappen.
  2. De uitvoering van een pilotproject landschapsbeheer. Een pilotproject landschapsbeheer is een project waarbij samen met inwoners en deskundigen in beeld wordt gebracht wat er nodig is voor landschapsbeheer in hun eigen gebied. Het resultaat is een plan (bidbook) waarin de wensen en eisen voor toekomstig landschapsbeheer zijn beschreven. Het gaat om de gebieden Wierden, Hof van Twente, Staphorst, Salland inhoudende Olst, Wijhe en Raalte, Enschede, IJsseldelta en Steenwijkerland.

Eelerwoude heeft tot nu toe met vrij eenvoudige subsidie aanvragen een 100% slagingspercentage behaald.

Contact opnemen/Meer informatie?
Voor meer informatie over deze subsidie is binnen Eelerwoude de heer Bas ten Dam uw contactpersoon, bereikbaar via telefoonnummer 088-1471100 of per e-mail info@eelerwoude.nl.

Bron: website provincie Overijssel