Cookies
Essentieel
Analyse
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Sinds dinsdag 24 maart is het voor woningbouw, waarbij de stikstofdepositie van de bouw- en of gebruiksfase boven de 0,00 mol/ha/jaar komt, mogelijk om een vergunning aan te vragen. Dit kan door gebruik te maken van het stikstofregistratiesysteem.

Wat is het stikstofregistratiesysteem?
Een voorwaarde om stikstofruimte uit te geven is dat er eerst ruimte beschikbaar komt. Overal in Nederland mag men sinds 16 maart 2020 op de snelweg maximaal 100 km per uur rijden in plaats van 120 of 130 km per uur. Dit betekent dat de stikstofdepositie omlaag gaat door het verkeer op de snelwegen in Nederland en waardoor stikstofdepositieruimte bestaat. 70% van deze stikstofdepositieruimte mag worden besteed aan economische projecten. 30% van deze ruimte komt ten goede aan de stikstofverlaging. Het stikstofregistratiesysteem is door de overheid mogelijk gemaakt. Het registratiesysteem zorgt er voor dat per Natura 2000-gebied in beeld komt welke beschikbare depositieruimte verdeeld kan worden bij de vergunningverlening

Hoe werkt het systeem?
Allereerst mogen woningbouwprojecten en een beperkt aantal grote wegenprojecten gebruik van het stikstofregistratiesysteem. Er geldt wie het eerst komt, wie het eerst maalt, waarbij wel eerst toebedeeld wordt aan woningbouwprojecten binnen de woondealregio’s, daarna aan bouwprojecten van 100 woningen of meer en als laatste aan alle andere woningbouwprojecten.
Een vergunning kan aangevraagd worden direct via de provincie of bij de gemeente via de omgevingsvergunning. Als de aanvraag is ingediend en wordt verleend, wordt de benodigde stikstofdepositieruimte ingevoerd in het registratiesysteem.

Wat kan Eelerwoude voor u betekenen?
Eelerwoude kan voor u de benodigde stikstofberekeningen uitvoeren en indien nodig blijkt uit de berekening, de aanvraag voor een vergunning Wet natuurbescherming voor u indienen. Wij hebben ruime ervaring met het uitvoeren van de stikstofberekeningen van allerlei soorten projecten. Van woningbouw, natuurbouw als agrarische bedrijven.

Heeft u een vraag over stikstofberekeningen, het stikstofregistratiesysteem of het aanvragen van een vergunning Wet natuurbescherming, neem dan contact met ons op via info@eelerwoude.nl of via telefoonnummer 088-1471100, t.a.v. Maaike Leenen.