Voor het soortmanagementplan Lochem wordt ruim 480 kilometer aan laanconstructie geïnventariseerd op boombewonende vleermuizen. Er wordt gewerkt met de Batlogger M detector die continue vleermuisopnamen maakt tijdens de transecttellingen met de auto of fiets. Na het veldwerk worden de opnamen geanalyseerd in ons nieuw aangeschafte Kaleidoscoop analyseprogramma. Er komen vele interessante vleermuissoorten naar voren die anders gemakkelijk over het hoofd wordt gezien. Er zijn binnen het project waarnemingen van bosvleermuis, kleine dwergvleermuis en zelfs een mogelijke tweekleurige vleermuis. Wat ook interessant is zijn de sociale roepjes die de verschillende soorten produceren. Kortom: met deze methodiek voeren wij gericht en kwalitatief goed vleermuisonderzoeken uit. Het is altijd weer spannend zodra er nieuwe opnamen van een veldbezoek geanalyseerd worden.

Het onderzoek naar verblijfplaatseneen van de belangrijkste doelen van dit project. Door transecttellingen uit te voeren worden concentraties van boombewonende vleermuizen zichtbaar, waarbij we op die plekken gericht nader onderzoek uitvoeren (mannetje met detector). Dit is zeker niet zonder succes, de eerste verblijfplaatsen zijn gevonden!