bron: vogelbescherming Nederland, 2018

Op donderdag 7 februari 2019 organiseert Eelerwoude het mini-symposium “Natuurinclusief ontwikkelen, Soortmanagementplannen en de praktijk” in het Dominicanenklooster te Zwolle. We nodigen je hiervoor van harte uit!

Natuurinclusief ontwikkelen en soortmanagementplannen staan volop in de belangstelling. Maar hoe werkt dit nu in de praktijk? En welke ruimte biedt de Wet natuurbescherming nu werkelijk? Welke kansen ziet een provincie?


Programma:
‘Een juridische blik op het natuurinclusieve denken’ door Luuk Boerema van Boerema & Van den Brink
Gaat het bij soortenbescherming nu om de bescherming van individuen van beschermde soorten, of om de bescherming van populaties van beschermde soorten? Dat is een wezenlijke vraag waar verschillend over wordt gedacht.  Als iedere vleermuis beschermd moet worden en het doden van ieder exemplaar een overtreding van de Wet natuurbescherming oplevert dan betekent dat nogal wat. De uitvoeringslast van de Wet natuurbescherming wordt dan erg hoog, omdat voor ieder individueel geval een ontheffing moet worden gevraagd. De vraag is of een pragmatischer aanpak, waarbij de populaties wel adequaat worden beschermd, maar misschien niet het te loor gaan van enkele exemplaren niet kan worden voorkomen, toch aanvaardbaar kan zijn. De ‘generieke ontheffing’ is een praktische invulling van een dergelijke pragmatischer aanpak. De juridische kansen en risico’s van een dergelijke aanpak zullen door Luuk Boerema worden besproken.

‘Waarom een Soortmanagementplan?’
Ronald Goderie van Provincie Gelderland

‘Soortmanagementplan: een oplossing voor economische en ecologische vraagstukken?!’ door Gerard Lubbers van Eelerwoude
Op basis van praktische ervaringen met inmiddels 8 Soortmanagementplannen vertelt Gerard Lubbers waarom een soortmanagementplan ook voor uw organisatie van grote meerwaarde kan zijn. Een presentatie waarin niet alleen wordt ingegaan op de voordelen, maar waarin ook kritisch wordt gekeken naar de aandachtspunten en mogelijke risico’s die u loopt bij de planvorming en de uitvoering. Speciale aandacht is er voor het soortmanagementplan voor wegbeplantingen en vleermuizen in het buitengebied van de gemeente Lochem


Praktische informatie
Datum: 7 februari 2019
Tijdstip: inloop 14.30 uur, symposium 15.00 – 16.45 uur, borrel 16.45 – 17.30 uur
Locatie: Dominicanenklooster Zwolle, Assendorperstraat 29 te Zwolle
Kosten: deelname is gratis en aanmelden is verplicht.

Contact / Inschrijven
U kunt zich via onderstaande formulier inschrijven voor deze bijeenkomst. Voor vragen of opmerkingen over het symposium stuurt u een e-mail naar Mirella Waanders, e-mail: info@eelerwoude.nl of bellen via het telefoonnummer 088 1471100.

Aanmeldingsformulier bijeenkomst mini-symposium "Natuurinclusief ontwikkelen, Soortmanagementplannen en de praktijk"